Tyck till om den framtida skolmaten


Pressmeddelande från Solna stad
Henrik Kelfve (m), ordförande barn- och utbildningsnämnden


Nu ska föräldrar, elever och skolpersonal få vara med och tycka till om den framtida skolmaten. Det är föräldrar, elever och skolpersonal vid Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan som nu uppmanas att svara på en enkät om den framtida skolmaten. Bakgrunden är att en ny upphandling av skolmat ska genomföras vid de tre aktuella skolorna och då vill ansvariga för skolan ha in synpunkter.


- Maten är viktig och vi vill att föräldrar, elever och skolpersonal ska bli delaktiga i ett tidigt skede. Vi vet att elever som äter bra kost presterar bättre, de får bättre resultat i skolan, säger Henrik Kelfve, ordf i barn och utbildningsnämnden.


Enkäten innehåller tio påståenden som ska poängsättas. Dessutom uppmanas föräldrarna att sätta ihop en egen veckomatsedel för sitt barn. Några av påståendena i enkäten:


• Det är viktigt att det finns mat som innehåller ekologiska produkter.

• Det är viktigt att skolan undviker maträtter som pizza, hamburgare och kebab.
• Det är viktigt att mitt barn tycker att maten ser god ut.
• Det är viktigt att serveringspersonalen är trevlig och har tid att prata med mitt barn.


För ytterligare information:

Henrik Kelfve (m), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

08-734 25 44, 070-344 71 70, www.solna.se


Mer individuella löner för lärare

Det är nu tolv år sedan individuella löner för lärare infördes. Det var ett viktigt steg för att öka lärarnas status. Duktiga lärare ska genom hårt arbete och goda resultat tjäna bra. Dessvärre har lönespridningen under dessa tolv år minskat. Detta trots att lärarnas löner under samma tid har ökat med 50 procent. Syftet var att lönesättningen skulle användas som ett medel för att förbättra elevernas resultat.

Nu krävs det att man börjar använda sig av individuella löner i praktiken. I Solna ska detta vara en viktig del av förbättrings- arbetet. Lärarnas löner ökar nu enligt avtal med 10,2 procent på tre år. Det är viktigt att denna satsning på lärarna används aktivt för att premiera initiativkraft, bra ledarskap och goda resultat hos eleverna. Äras den som äras bör!

Gärna debatt men i rätt forum

Det väldebatterade inlägget jag gjorde på första maj träffade oppositionsrådet i Solna Johanna Graf (s) rakt på den ömma tån. Det finns ingen hejd på hur hon nu vrider och vänder på mina ord för att ge igen. Till fullmäktiges sammanträde på måndag har hon därför ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen (m). Den innehåller fem direkta sakfel. För min del tar jag gärna debatten om vad socialismen har på sitt samvete, men det är knappast en fråga för kommunfullmäktige i Solna. Det blir också märkligt om Salminen ska tvingas ta en debatt om mina åsikter. Denna blogg är dock ett bra forum. Det är lite det som är poängen. Ännu har jag inte sett några yttringar från Graf här.

För det första skriver Graf i sin fråga till fullmäktige att jag förtalat socialdemokratin i grova ordalag. Vad hon inte nämner är att jag inte med ett ord nämner socialdemokraterna i mitt inlägg. Mitt inlägg handlade om socialismen och kommunismen. Vidare skriver hon helt felaktigt att jag jämställer Mona Sahlin med nazister, fascister och kommunister. Inte heller Sahlin nämner jag i min text. Däremot hade jag med henne på en bild tillsammans med andra partiledare som också har eller har haft den röda fanan som symbol. Dessa partiledare är uteslutande socialister eller kommunister.

En kritik jag får som jag håller med om är att Solna stads vapen inte ska vara med på enskilda politikers bloggar. Loggan tog jag självmant bort för flera veckor sedan. Den kom dit i farten när jag entusiastiskt skapade min blogg. Att Johanna Graf gör stort nummer av detta nu, långt senare, blir rent av fånigt. Hon kritiserar också att jag presenterar mig på bloggen som skolborgarråd. Det har jag inte gjort men väl som skolkommunalråd. För att det inte hädanefter ska råda något tvivel om vem som står bakom inläggen på min blogg vidtar jag följande åtgärder. För det första skriver jag nu "Skolpolitiker i Solna". Jag har också lagt till följande text i sidhuvudet: "Om inget annat anges uttalar jag mig på bloggen i egenskap av privatperson". Eftersom Johanna Graf presenterar sig som oppositionsråd på sin blogg utgår jag ifrån att hon vidtar samma åtgärder.

Vidare menar hon att mitt inlägg är historielöst och djupt kränkande. För att belägga detta tar hon en av mina meningar ur sitt sammanhang. Denna mening och bilderna på partiledare tog jag bort när jag fick klart för mig hur feltolkat mitt inlägg blev. På vilket sätt inlägget är historielöst har ännu inte framkommit. Johanna Graf må känna sig kränkt. Det förtar inte huvudbudskapet i mitt inlägg. Ett budskap som Graf inte med ett ord bemött. Nu får hon en ny chans:

Den röda fanan som symbol har använts, och används fortfarande, av diktaturer och förtryckande regimer. På första maj går organisationer på vänsterkanten med fanan i vinden och skanderar exempelvis "klass mot klass". Miljontals människor har mist livet och ännu fler har förföljts av kommunistiska och socialistiska regimer. Detta är historiska och dessvärre nutida faktum. Det innebär inte att jag likställer socialdemokraterna med dessa ondskans krafter. Kampbudskapen som på ett osmakligt sätt ställer grupper i samhället mot varandra kommer inte från socialdemokraterna. Det har jag aldrig påstått, vilket Johanna Graf felaktigt hävdar. Men - socialdemokratin använder sig av samma symbol. Det är direkt stötande för många människor. Detta förhållande blundar Graf för.

Slutklämmen i Johanna Grafs fråga tar priset. Eftersom hon anser att jag har fel värderingar undrar hon om de värderingarna också ligger till grund för skolans värdegrund. Skolan styrs politiskt utifrån regeringsprogram, budget och andra beslut. Mina värderingar bygger på en tilltro till varje människas rätt till liv, frihet och egendom.  Om detta påverkar skolorna är det först genom demokratiska beslut där Johanna Graf har alla möjligheter att reservera sig. Johanna Graf använder sig av anfall som försvar. Det kan vara en fungerande taktik men i det här fallet blir det bara dumt. Bemöt gärna det jag framför men gör det i rätt forum och försök förstå vad jag skriver istället för att medvetet misstolka.


Spanska förskolan utökar sin verksamhet


PRESSMEDDELANDE

Moderaterna i Solna stad

Henrik Kelfve (m), skolkommunalråd

070-344 71 70Spanska skolan är en enskilt driven skola och förskola som har sin verksamhet på Västra vägen i Solna. Intresset för förskolan har varit mycket stort och därför beslutade den borgerliga majoriteten i barn- och utbildningsnämnden i tisdags att utöka tillståndet med ytterligare 20 barn i åldern 1-5 år till totalt 60 barn.


- Det känns bra att vi kan öka mångfalden ytterligare. Solna är en mångkulturell stad och en bra och uppskattad verksamhet som Spanska skolans förskola ska självfallet ges förutsättningar att utvecklas och växa i Solna, säger skolkommunalrådet Henrik Kelfve (m).


Skolan erbjuder undervisning i spanska språket och spansktalande länders kultur och samhällsliv ges extra utrymme. Det krävs inga förkunskaper i spanska och skolan är öppen för alla oavsett modersmål. Grundskoledelen kommer att flyttas till andra lokaler vilket skapar utrymme för fler förskoleplatser. Detta är välkommet eftersom det idag finns en kö till förskolan. Spanska skolans förskola öppnade i januari 2007.


För mer information:

Henrik Kelfve (m), skolkommunalråd Solna stad, 070-344 71 70

Petter Lindfors (m), politisk sekreterare Solna stad, 073-660 94 49


Kommuner ska inte begränsa gymnasieelever

Som ordförande i Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) utbildningsberedning driver jag frågan om en gemensam gymnasieutbildningsregion hårt. Sedan i höstas har ett gemensamt intagningskansli varit igång och fungerar väl. Inför årets intagningar har vi tecknat ett samverkansavtal mellan länets kommuner som ökar elevernas valfrihet. Eleverna söker nu friare över kommungränserna. Tyvärr har vi ännu inte inkluderat alla kommuner och alla program. Stockholm stad vill inte ha ett samverkansavtal med övriga kommuner om samhälls- och naturprogrammen. Det är ett bekymmer.

Nu pågår ett intensivt arbete för att nå ett nytt bättre och mer långtgående samverkansavtal till nästa år. Som en del av det arbetet samlades igår nämndpresidier och förvaltningschefer från länets alla kommuner på ett seminarium i KSL:s regi. När jag inledde slog jag fast att målet är ett avtal som omfattar alla kommuner och alla program. Viljeyttringarna från kommunernas representanter var solklar. Alla ställer upp bakom den målsättningen. Självklart ska elever kunna välja fritt bland det breda utbud som Stockholms län sammantaget kan erbjuda.

Dessvärre var inte skolborgarrådet från Stockholm närvarande. Eftersom det är i Stockholm stad knuten sitter var detta mycket olyckligt. Det är svårt att resonera med någon som inte finns med runt bordet. Jag kommer att framföra den samlade uppfattningen från de 25 länskommunerna på annat sätt.

Bilden: Gymnasiemässan i höstas där tusentals elever fick information om i princip alla gymnasieskolor i länet.

Starkt stöd för tidigare betyg

Igår skrev jag om det starka stödet för regeringens förslag till ny betygsskala med fler steg.

Lärarnas Riksförbund presenterar idag en rapport som visar att även stödet för att ge betyg tidigare är massivt. Enligt rapporten är hela 83 procent av lärarna positiva till att ge betyg från årskurs sex. Motsvarande siffra för föräldrarna är 82 procent. Var tredje förälder anser dessutom att betyg borde ges tidigare än sjätte klass. Bland eleverna finns det också en majoritet för att ge tidigare betyg.

Betyg är inte hela svaret på hur vi skapar en bättre skola. Dock är betyg oerhört viktiga. Det är det tydligaste besked skolan kan ge eleven och föräldrarna om hur skolgången går. Det betyder inte att man kan bortse från värdet en tät dialog mellan skola och hem.

Rapporten visar även att två av tre elever tycker att resurserna till skolan är tillräckliga. Det är bara var tredje lärare som håller med om detta. En intressant iaktagelse som man kan fundera lite över.

Spansk förskola växer i Solna


Spanska Skolan är en enskilt driven skola och förskola som har sin verksamhet på Västra Vägen i Solna. Skolan erbjuder undervisning i spanska språket och spansktalande länders kultur och samhällsliv ges extra utrymme. Det krävs inga förkunskaper i spanska och skolan är öppen för alla oavsett modersmål. Timplanen för Spanska skolans grundskola är utökad för att få tid till profilen, det innebär en lite längre skoldag än vanligt. Man arbetar även med profilen i fritidsverksamheten och på förskolan.

Grundskoledelen kommer att flyttas till andra lokaler vilket skapar utrymme för fler förskoleplatser. Detta är välkommet eftersom det idag finns en kö till förskolan. Barn- och utbildningsnämnden fattade igår beslut om att utöka tillståndet med 20 barn till totalt 60. Spanska skolans förskola öppnade i januari 2007.

Eftersom Spanska Skolan drivs av Medborgarskolan, där jag sitter i styrelsen, var jag jävig. Det innebär att jag lämnade sammanträdet och gav klubban till vice ordföranden Eva Eriksson (s). Socialdemokraterna i nämnden hade dessbättre inget annat förslag än att bevilja tillstånd. Det hade däremot vänsterpartiet som yrkade på avslag eftersom deras linje är att all verksamhet måste drivas av kommunen.

Ytterligare 7 miljoner kronor till skolan 2008

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde igår behandlades delårsrapporten. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 12,2 miljoner kronor vilket utgör cirka 1,5 procent av budgeten. Det största underskottet står resultatenheterna för. I huvudsak är det Hagalund och Bagartorp som inte får ekonomin att gå ihop.

För Hagalund budgeterade nämnden en buffert på 5,1 miljoner kronor. Enligt delårsrapporten blir utfallet 8,6 miljoner kronor. Bufferten tog hänsyn till att ett antal elever skulle lämna Hagalundsskolan inför och under våren. Den tendensen har dock visat sig vara starkare. I denna del av budgeten saknas det därmed 3,5 miljoner kronor.


Bagartorp har, genom byggnationen av Järvastaden, en befolkningsökning som inom kort gör att skolan kommer att bära sig. Det är dock svårt att bedöma takten på byggnationen. En annan osäkerhet ligger i hur stor andel av eleverna som kommer att välja Bagartorpsskolan. I avvaktan på befolkningsökningen har elevantalet under ett antal år varit för lågt. Vår bedömning i budgetarbetet inför 2008 var att antalet elever skulle vara högre. Underskottet i Bagartorp uppgår till 3,3 miljoner kronor.


Båda dessa ökade kostnader är av övergående strukturell
art. Beslut om att lägga ner Hagalundsskolan är fattat och inflyttningen i Bagartorp fortsätter. Därför kommer
majoriteten i Solna att skjuta till 7 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för 2008. Därmed återstår 5,2 miljoner kronor i prognostiserat underskott. Detta beräknar
vi att nämnden kan hantera. Förvaltningen kommer nu
arbeta hårt med de verksamheter som har röda siffror.

Starkt stöd för ny betygsskala

Regeringen har föreslagit en ny betygsskala. Utgångspunkten är att det behövs fler steg för att bättre spegla elevens kunskapsnivå. Betygen behöver också knytas hårdare till målen. Förslaget har skickats på remiss till nära hundra olika instanser. Nästan alla stödjer förslaget. Frågan om betyg har länge varit en politiskt laddad fråga. Den breda uppslutningen bland remissinstanserna kan förhoppningsvis leda till att det även blir en bred politisk uppslutning.

Den nya betygsskalan föreslås bli sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning helt saknas på grund av omfattande frånvaro ska betyg inte sättas. Betygsskalan ska vara målrelaterad.


Schysst kurvaNu är det snart fyra månader sedan jag startade min blogg. Anledningen till att jag valt att blogga är dels att jag vill delge min syn på frågor men främst för att öppna upp för en bättre möjlighet till dialog. Detta förutsätter att det finns människor som är intresserade. Kurvan ovan visar att bloggen får allt fler besök. Jätteroligt!

Tvärstopp för avknoppningar

Efter att Täby avknoppat Tibble gymnasium startade en stor debatt om lagligheten när man låter personal ta över offentlig verksamhet. Nu har en ny avknoppning av Skarpängskolan, också den i Täby, i praktiken stoppats. Skälet är att Kunskapsskolan lagt ett bud på verksamheten som är betydligt högre än det pris som fastställts genom värdering.

Avknoppning av offentlig verksamhet har pågått under många år. Det innebär att personalen själva tar över vårdcentralen, förskolan eller någon annan verksamhet. Detta är något mycket positivt. Beslutsvägarna blir kortare och konkurrensen ökar. Det finns många undersökningar som visar att avknoppningarna ger positiva effekter på all offentlig verksamhet. Även den som fortsatt drivs av kommunen eller landstinget.

Skillnaden mellan en avknoppning och en försäljning är att man inte låter marknaden avgöra priset. Istället gör man en värdering. Man har på förhand bestämt vem som är köpare. Det kan självklart vara så att en budgivning ger en högre prislapp. Visst kan man med fog argumentera för att offentlig verksamhet som avyttras ska ge skattebetalarna så stor vinst som möjligt. Nu är det inte riktigt så enkelt. En stor del av värdet på en skola sitter i personalens kompetens, erfarenheter och resultat. När denna personal, som själva byggt upp stora delar av värdet,  vill ta över verksamheten uppstår ett frågetecken. Ska man helt bortse från detta och genomföra en öppen budgivning?

I Solna har vi sagt att vi välkomnar avknoppningar om en majoritet av personalen så önskar. Även brukarna ska få möjlighet att tycka till. Personalen, föräldrarna och eleverna på Skarpängskolan i Täby är i grunden positiva till den aktuella avknoppningen. Däremot är inte stödet så stort för en öppen budgivning. Kunskapsskolans bud på verksamheten leder nu troligen till att en avknoppning omöjliggörs. Därmed stoppas den utveckling som elever, föräldrar, personal och de folkvalda önskar. Lagar och regler behöver onekligen ses över så att avknoppningarna kan fortsätta.


Besök på förskolan Dungen

Idag har förvaltningschefen och jag besökt förskolan Dungen. Personalen beskriver sin verksamhet och tar upp frågeställningar de har, min roll under dessa besök är att lyssna. Min ambition är att alla verksamheter ska få minst ett besök under mandatperioden, såväl kommunala som fristående.

Biträdande rektorn i Skytteholmsområdet Ann-Sofie Ingemansson och arbetslagsledaren Alicia Moreno Cruz tog emot oss och gav en guidad tur. Dungen har fyra avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Förskolan har en stor gård och ligger i direkt anslutning till Skytteholmsparken. Arbetssättet inspireras av Reggio Emilias filosofi och pedagogiska förhållningssätt. Förra året åkte två av pedagogerna ner till Reggio i Italien för att hämta inspiration. I år åker ytterligare två.

Det pågår just nu renovering av lokalerna vilket ställer krav på flexibilitet. De delar av lokalerna som är färdiga är ljusa och fräscha. Fastighetskontoret har lovat att allt ska vara klart, inklusive ett moderniserat kök, i september. Då kommer samtliga lokaler att bli riktigt fina och funktionella.

Tack Ann-Sofie och Alicia för ett trevligt och givande besök!

Förskolans dagDen tredje torsdagen i maj firas förskolans dag i hela landet. I Solna uppmärksammades detta idag genom ett antal olika aktiviteter. Själv deltog jag vid firandet på Huvudstafältet. Där hade barnen från några av förskolorna i Huvudsta utställning med sina olika projekt. Där fanns allt från en riddarborg, stor nog för barnen att leka i, gjord av banankartonger till vackra teckningar av årets majblomma.

Det är verkligen inspirerande att ta del att den kreativitet förskolebarnen har. I deras värld är allt möjligt. Det finns inga begränsningar för vad man kan skapa av de enklaste ting. Min egen dotter hittade en liten pinne på marken som roade henne under en lång stund. Kanske var det en slev, en krita eller varför inte en trollstav. Eller var det helt enkelt bara en kul pinne. Jag hoppas att den fantasi barnen utstrålar är högst smittsam.

 

Dagens goda gärning

Dagens goda gärning var ett besök i blodbussen, som med jämna mellanrum står i Solna centrum. Det är ett mycket enkelt sätt att kunna göra stor skillnad för en medmänniska. Gör det du också! Det känns underbart efteråt.


11 arbetsgrupper om framtidsfrågor

Moderaterna i Stockholmsregionen har nu dragit igång 11 arbetsgrupper om framtidsfrågor. Samlingsnamnet för arbetet är Politiker-08. Själv sitter jag med i gruppen för utbildning. Syftet är att skapa en diskussion om hur vi ska tackla flera av våra viktiga utmaningar i stockholmsregionen? Arbetsgrupperna är öppna för alla. Har du idéer, spännande tankar eller erfarenhet av särskilt område? Då är du varmt välkommen att vara delaktig i vårt politiska förnyelsearbete. Du behöver inte vara politiskt engagerad. Det viktiga är att du är intresserad eller engagerad i det som berör. I arbetsgrupperna ingår ett antal av moderaternas beslutsfattare i Stockholmsregionen. Det ger dig möjlighet att framföra dina synpunkter direkt till dem. Diskussionerna kommer att ske via webben, på träffar och seminarier.


Välkommen att anmäla dig!


Skolverkets kritik leder framåt

Inför kommunfummäktiges sammanträde den 26 maj har jag fått två interpellationer att svara på. Även den andra är från Monika Olsson (v) som ställer frågor om vad Skolverkets rapport kommer leda till.


Var det överraskande att Skolverket riktar så kraftig kritik mot Solnas skolor?
Ambitionen för skolan i Solna är hög. Ska vi nå de höga mål vi har måste vi våga se brister och förbättringsområden. Därför välkomnar jag Skolverkets granskning. Den pekar på ett antal områden där vi måste vidta åtgärder. I barn- och utbildningsnämnden har huvudfokus under denna mandatperiod varit att förbättra kvalitetsgranskningen. Idag har vi en lång rad kvalitetssystem som sammantaget är svåra att överblicka. Därför kommer våra egna granskningar framöver att vara färre men vassare. Genom webben kommer vi även öka tillgängligheten till kvalitetsresultaten. Vi kommer också att kontinuerligt undersöka och publicera kundnöjdhet.


Skolverkets kritik var i vissa avseenden överraskande, i andra inte. En del av de brister Skolverket pekade på hade redan före inspektionen åtgärdats. I vissa fall var bristerna kända på respektive skola men inte av nämnden. Det finns också delar av kritiken som var känd men där åtgärderna inte varit tillfredsställande. Den kritik som var överraskande ska vi självklart ta med oss när vi skapar den förbättrade kvalitetsgranskningen. Varken barn- och utbildningsnämnden eller fullmäktige ska behöva bli överraskade.


Har barn- och utbildningsnämnden analyserat orsakerna till att staden får så kraftig kritik?
Barn- och utbildningsnämnden hade en halvdagskonferens med anledning av Skolverkets rapport den 15 april. Till nämnden i juni ska förvaltningen ha svaret till Skolverket klart. I och med detta ärende kommer nämnden att diskutera och ta ställning till vilka åtgärder som krävs. Förvaltningsledning och resultatenhetschefer har vi ett flertal tillfällen analyserat de av Skolverket påtalade bristerna. Några av bristerna har åtgärdats redan före inspektionen. Den 8 - 9 maj genomfördes en tvådagars analys och åtgärdskonferens för resultatenhetschefer och förvaltningsledning.

På vilket sätt kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att komma till rätta med påpekandena?

Förvaltningen kommer som första steg att överlämna en redovisning till barn- och utbildningsnämnden, den 10 juni, med åtgärder som har eller ska vidtas. Redovisningen ska omfatta åtgärder på kommun-, skol- och verksamhetsnivå. Denna redovisning är därmed svaret som ska skickas in till Skolverket. Under hösten kommer åtgärder som riktas mot förbättringsområden att redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Har barn- och utbildningsnämnden tillräckliga resurser för att rätta till påpekandena?

De flesta bristerna är inte direkt knutna till resurser. Det handlar snarare om arbetssätt, prioriteringar och hur tillämpningen av skolförfattningarna genomförs. Solna har jämförelsevis höga kostnader för skolan. Vår utmaning är att skattepengarna ska ge bättre utdelning.

Är förvaltningen tillräckligt dimensionerad samt finns tillräcklig kraft och tid på skolorna för att åtgärda bristerna?
Ja.


Stöd till barn med ADHD

Inför kommunfummäktiges sammanträde den 26 maj har jag fått två interpellationer att svara på. Den första är från Monika Olsson (v) som ställer frågor om stödet till barna med ADHD-problematik.


Hur många barn med ADHD finns det i Solnas skolor?

Det finns inte något samlat diagnosregister i staden. Därför är det inte möjligt att svara med siffror. Dessutom är frågan komplex. Menas hur många barn som har diagnos? Eller hur många barn som har svårigheter inom området? Diagnoser är i sig varken krav eller skäl för att få särskilt stöd.


Vilka insatser erbjuds dessa barn idag?

För varje elev där det framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder ska rektor se till att behovet utreds. Om utredningen visar på behov av särskilt stöd så ska rektor se till så att ett åtgärdsprogram utarbetas. Där ska skolans insatser planeras och dokumenteras. Varje enskild elev är unik och måste ha en individualiserad plan utifrån sina specifika behov.


Idag har skolorna kompetens för att på många sätt anpassa den ordinarie undervisningen för elever med ADHD. Om skolan har behov av konsultation/handledning kan någon av Resursenhetens specialpedagoger hjälpa till. Varje vår erbjuds utbildning. Detta sker i samverkan mellan landstinget, Solna och Sundbyberg. Utbildningen riktar sig dels till personal med barn/elever med ADHD, dels till föräldrarna till dessa barn.


Vilka insatser planeras framåt?

Mot bakgrund av vad som framkommit vid Skolverkets inspektion så har frågan om utredning av behov av särskilt stöd och rutiner för detta tagits upp till fördjupad diskussion. En översyn av arbetet med åtgärdsprogram sker. Utbildningen för personal och föräldrar kommer att fortsätta. Under året startar Skoldatateket som särskilt riktar sig till elever med koncentrationssvårigheter, till exempel ADHD. Där kommer det att finnas både specialpedagogisk kunskap och hjälpmedel för att kunna ge skolans pedagoger stöd i arbetet runt eleverna.


Vad kräver dessa insatser av resurser, kompetens, personal och lokaler?

En översyn av arbetet med utredning/åtgärdsprogram medför inga andra kostnader än arbetstiden för dem som arbetar med dem. Skoldatateket startas inom kort. Detta finansieras delvis inom barn- och utbildningsnämndens budget och delvis genom medel från Specialpedagogiska Institutet. Under 2008 kostar lokalerna i Solna stadshus, program och andra hjälpmedel 1 150 tkr. I den mån skolorna finner att enskilda elever behöver ha tillgång till egna utrymmen, samt egna läromedel och hjälpmedel så kostar även det. För elever med så stora svårigheter att de behöver en annan organisation för sina studier, till exempel i form av särskild undervisningsgrupp för kortare eller längre tid, tillkommer kostnader.


Sveriges bästa företagsklimat

Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner presenterades idag. Solna återtog topplaceringen! Rankingen baseras främst på enkätsvar från totalt 35 000 företag, men också på statistik från SCB.

Carolina Brånby, ansvarig för Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat, säger att Solna får toppbetyg av sina företagare och mycket goda värden i den företagsrelaterade statistiken. Solna är en ambitiös och företagsam kommun. Man är flexibel, lyhörd och snabb i responsen till företagen. Målet att vara bäst verkar fungera som en ledstjärna.

Den borgerliga majoriteten i Solna har målmedvetet arbetat under många år för att skapa ett gott företagsklimat. Stadens geografiska läge är naturligtvis gynnsamt. Kommunens eget handlande spelar dock stor roll. Det finns många kommuner med samma förutsättningar som befinner sig långt ner på listan.

De första 24 kommunerna i rankingen har borgerlig majoritet. Första röda kommun är Sundbyberg på plats 25. Det är ganska tydligt vilken politik som skapar goda förutsättningar för företagande och därmed för jobb.

Anna König Jerlmyr 30 år


En riktigt härlig människa har hunnit bli trettio. Anna König Jerlmyr är moderat riksdagsledamot från Stockholm och en flitig debattör.  Hon har en egen blogg på Expressen där hon fajtas med sin politiska motståndare Luciano Astudillo. Anna blev invald i riksdagen efter förra valet. Hon är bland annat ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Utöver att Anna är smart, charmig och drivande är hon också en otrolig partypingla. Hennes födelsedagsfest i går gick i amerikanskt tema. Anna själv hade dagen till ära den tuffaste outfiten. Grattis Anna och tack för en bra fest!

Solnas skolor debatterade EU-frågor

På fredagen genomfördes den årliga debattävlingen om EU-frågor mellan Solnas skolor. Under förmiddagen pågick debatterna i fullmäktigesalen. Eleverna, som går i årskurs 9 och 1:an på gymnasiet, hade förberett sig på ett antal givna frågeställningar. Innan varje debatt lottades vilket lag som skulle vara för respektive mot. Lagen var mycket jämna och nivån på argumentationen var hög.

På eftermiddagen var det dags för final i Solna gymnasiums aula. Först avgjordes duellen om andra respektive tredje priset. Den matchen vann Råsundaskolan över Solna gymnasium. Vinnande skola blev Bergshamraskolan. De ställdes traditionsenligt mot ett politikerlag där undertecknad ingick. Traditionen att eleverna vann över politikerna höll i sig.

Detta årliga arrangemang är ett lysande exempel på hur skolorna kan arbeta framgångsrikt. Eleverna studerar EU, olika sakfrågor och lär sig att formulera och kritiskt granska argument. Dessutom tränas den retoriska förmågan och att tala inför en större grupp. Allt detta är oerhört viktigt att varje elev har med sig ut i livet. Stort grattis till Bergshamraskolan!

Röda fanor väcker debatt

Mitt inlägg från första maj har utan tvekan skapat debatt. Min huvudtes var vad den röda fanan står för då den varit och är symbolen för mycket elände. Det ursprungliga inlägget ersatte jag med ett annat (Röda ledare 2) eftersom vissa formuleringar kunde misstolkas.

Självkritik är alltid nyttigt så jag har läst ursprungstexten flera gånger för att komma fram till hur jag bättre kunde formulera mitt budskap. Läser man det jag faktiskt skrev, och inte tolkningarna av min text, håller resonemangen ihop.

Stockholm city skrev idag om min blogg. På deras hemsida kan man även kommentera nyheten. I huvudsak får jag stöd för min kritik av den röda fanan. Framför allt anser flera att det är märkligt att man inte kan framföra sin synpunkt utan bli så hårt ansatt. Några är tveksamma till att jag i min egenskap av kommunalråd är så tuff i mina formuleringar.

Nyheten toppar även Politikerbloggen.se. Där finns så här långt bara en kommentar. Även den är positiv till mitt inlägg. Dagens bästa var ändå en äldre dam som sökte upp mig i stadshuset. Hon ville bara ta mig i hand för mitt civilkurage. Sådant värmer verkligen.

Förstatligande av skolan löser inga problem

Lärarnas riksförbunds tidning "Skolvärlden" genomför just nu en undersökning bland kommunpolitiker. De frågar om man anser att skolan åter ska förstatligas. Trots att moderaterna var motståndare till kommunaliseringen anser vi inte att ett förstatligande är rätt väg idag - 20 år senare. En sådan reform skulle ta enorm kraft att genomföra. Den kraften behövs idag till de positiva reformer som nu regeringen genomför.

Moderaterna vill fokusera på en ny och bättre lärarutbildning, Lärarlyftet, nya och tydligare mål i skolan, omdömen och ny betygsskala, en läsa-skriva-räknasatsning, mer stöd till dem som inte lär sig tillräckligt, vassare inspektion och ny gymnasieskola i stället. Det är reformer som verkligen leder till en bättre skola.

Det är lätt att skylla allt elände i skolan på kommunaliseringen. Faktum är att många genomgripande saker hände samtidigt i början och mitten av 90-talet - kommunaliseringen, ny läroplan, nytt betygssystem, ny gymnasieskola. Samtidigt var det ekonomisk kris och både stat och kommun tvingades till stora besparingar.

Röda ledare 2

Den första maj skrev jag ett inlägg om socialismen, kommunismen och den röda fanan. Syftet med inlägget var att beskriva ondskan den röda fanan står för. Min uppfattning är att flaggviftandet på första maj är direkt stötande. Inlägget uppfattades dock som mycket provokativt eftersom jag hade med bilder på både svenska partiledare och historiska kommunistiska ledare. Det kan jag ha förståelse för. Min avsikt var givetvis inte att hävda att oppositionsledaren i Sverige 2008 har samma människosyn och politiska uppfattning som gamla kommunistiska ledare. Därför har jag tagit bort inlägget. Det första stycket i mitt ursprungliga inlägg låter jag dock kvarstå:


"Idag, på första maj, går socialister och kommunister sida vid sida för att protestera. De röda fanorna vajar stolt i vinden. Alla i tågen står bakom ideologier som underkänner människans egen förmåga. Alla anser de att staten ska vara stor och människan liten. Alla anser de att politisk makt ska användas för att styra människors värderingar. En del vill använda demokrati och reformer för att uppnå sina mål. Andra är beredda att ta till vapen och folkmord. Enade står de dock bakom samma fana som färgats röda av åtskilliga miljoner människors blod. För de människor som själva upplevt den brutala socialismens förtryck eller som har mist anhöriga är dagens demonstrationer ett hån."


Imorgon kommer troligen Stockholm City att ha en artikel om detta.

Avslöja den röda maffian

För en tid sedan skrev Sune Ekbåge, tidigare ordförande i Pappersindustriarbetareförbundet, i socialdemokratiska "Stockholms Tidningen" att fackets uppgift är att "Avslöja alliansen". Borde inte fackets uppgift vara att företräda medlemmarnas intressen?

Fackföreningar ska finnas som stödorganisationer till arbetstagare. Den uppgiften är dessvärre underordnad för Pappersarbetarförbundet. Den primära uppgiften idag är istället att stödja socialdemokraterna och med medlemmarnas avgifter bedriva politiska kampanjer.


LO pumpar med ena handen in åtskilliga miljoner kronor i socialdemokraternas kampanjorganisation. Med den andra handen dikterar man vilken politik som ska föras. Detta är inget annat än en gigantisk muta. Demokratiskt är det åtminstone inte. Inte undra på att en och en halv miljon svenskar inte hade ett riktigt jobb när socialdemokraterna fick lämna regeringskansliet.

Sune Ekbåge och LO kan ägna sig åt att försöka avslöja alliansen. Vad det är som ska avslöjas är oklart. Allians för Sverige bör avslöja den röda maffian!


Solna Vikings dubbelguld!Ikväll upprepade Solna Vikings herrar det damlaget lyckades med för ett par veckor sedan. De kammade hem SM-guldet. Därmed är Solna, utan tvekan, Sveriges basketstad nummer ett. Man måste lyfta på hatten och gratulera!

Vinsterna innebär naturligtvis främst en fantastisk ära för de idrottskvinnor och män som kämpat hårt. Det innebär också att Solna som idrottsstad stärks. Alla de tusentals idrottande solnaungdomarna har i Solna Vikings många fantastiska förebilder. Förhoppningsvis kommer sponsorerna att stå i kö utanför Solnahallen imorgon.

* Michaela Livijn och Lesli Myrthil är två av hjältarna i Solna Vikings.

Reepalus hemläxa

Malmös socialdemokratiska kommunstyrelseordförande, Ilmar Reepalu, intervjuas idag i en artikel i Sydsvenskan. I artikeln framför han överraskande ett antal högborgerliga åsikter. Huvudpoängen i artikeln är att Reepalu vill låta eleverna betygsätta lärarna. Om detta är ett bra förslag eller inte kräver en del fundering. Det som är både förvånande och roligt är dock Reepalus bakomliggande resonemang.

Lärarna är oerhört viktiga för elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Ett bekymmer idag är att vi inte på ett bra sätt kan bedöma varje lärares prestation. Reepalu påstår sig ha letat efter ett sätt att gradera lärarnas skicklighet. Han anser också att de lärare som presterar bättre resultat ska ha högre lön. Vidare slår Reepalu fast att skolans möjligheter att lyckas inte främst handlar om resurser.

Det är kalasbra att Illmar Reepalu har ett antal sunda åsikter om skolan. Han har dock en enorm hemläxa att göra. Hans parti är starka motståndare till betyg rent generellt. Socialdemokraterna är också motsträviga när det gäller mer individuella och prestationsbaserade löner. Att då använda ett betygssystem för lärarna som grund för deras lön kan knappast få deras kongress att jubla.

Löftesdeklaration


Moderaterna i Solna genomför varje år på sista deklarationsdagen en kampanj utanför stadshuset. Budskapet i år är en "Löftesdeklaration". På bilden ses Birgit Stockhaus, en av moderaternas verkliga kämpar, på hugget efter att få sprida det frihetliga budskapet.

Ett enkelt flygblad delades ut med sex punkter på vallöften som infriades under förra året:


√  Lönsamt att arbeta 1

    Jobbavdraget som innebär cirka 1 000 kronor mer i månaden för den som arbetar.

√  Lönsamt att arbeta 2
    Jobbavdraget samt skattesänkningarna i Stockholms län har gett en sjuksköterska en
    månadslön mer efter skatt varje år 2008 jämfört med 2006.

√  Fler poliser skapar trygghet
    Över 300 nya poliser jobbar nu i Stockholms län för att lösa brott och öka din trygghet.

√  Rekordsatsning på ett bättre SL
    Vi genomför den största satsningen på kollektivtrafik i SL:s historia. Fler turer, bättre
    punktlighet och ökad trygghet för att locka fler och mer nöjda resenärer till SL.

√  Valfrihet i vården
    Genom Vårdval Stockholm gör vi det lättare att träffa en doktor och få vård i tid. Din valfrihet
    ökar när du får välja läkare.

√  Stockholm växer
    När Stockholm växer måste också SL och vägarna växa. Äntligen har bygget av både Citybanan
    och Förbifart Stockholm påbörjats.

Där går gränsen för en tvåårings makt


Min fru och jag uppmuntrar vår tvååriga dotter att fatta egna beslut och lära sig av konsekvenserna av dessa. Gränsen för vad hon får bestämma själv är givetvis ganska snäv. Barn som tvingas fatta allt för svåra beslut blir inte trygga. Det behövs föräldrar som tydligt markerar var gränserna går. För varje månad som går kan vi dock ge dottern mer och mer inflytande.

Ett beslut som vi ansåg henne klok nog att fatta var dagens klädval. Åtminstone inom de gränser som vädret sätter upp. På bilden ser du resultatet av dagens val. Det var efter detta som hela vår uppfostringsideologi föll ihop som ett korthus. Har man väl överlämnat ett beslut till sitt barn är det svårt att återkalla. Efter denna kreation satte dock både min fru och jag ner foten. Vi bestämmer över kläderna ytterligare en tid. Där går gränsen för en tvåårings makt :-)

 

Budskap som håller 3


 Annons från 2004.
 Budskapet är lika aktuellt nu som då.


 

Jag bestämmer hellre själv

I mitt bildarkiv hittade jag ett foto jag tog utanför socialdemokraternas partihögkvarter i Solna i valrörelsen 2006. Anledningen till att jag tog en bild var en skylt där (s) uppmanande förbipasserande att rösta i valet. Visst är det oerhört viktigt att valdeltagandet är högt. Det håller säkert alla med om.


På skylten skrev (s) "Låt inte andra bestämma åt Dig". Det är ganska komiskt eftersom hela deras politik bygger på att de ska bestämma åt Dig. Med "andra" menar förmodligen (s) alla andra partier. Mellan raderna står det alltså "Rösta på (s) i valet så vi kan bestämma åt Dig". Tack för erbjudandet men jag bestämmer hellre själv!


Budskap som håller 2Annons från 2005. Budskapet är lika aktuellt nu som då.

RSS 2.0