Kommunalrådsgrupp i Järfälla

Idag träffas länets moderata kommunalråd i Järfälla. På dagordningen avhandlas allt från EU:s vattendirektiv till färdtjänstfrågor. Värdkommunen Järfälla har sedan valet 2006 borgerlig majoritet. Det märks bland annat genom att skatten sänkts tre år i rad.

Träffarna med kommunalråden genomförs varannan månad och förläggs till olika ställen i länet. Dagens möte är på Görvelns slott som uppfördes under 1600-talet.

Dagens kommunalrådsgrupp är den sista för oppositionsrådet i Sigtuna, Lars-Göran Sörqvist, som jag efterträder vid årsskiftet. Han har varit ledare för moderaterna i Sigtuna sedan valet 2006. Före detta har han varit engagerad i näringslivet inom allt från salt och stål till energi och pellets.

Lars-Göran kommer fortsätta att vara engagerad för moderaterna i Sigtuna. Det är en stor utmaning att ta ledning över oppositionsarbetet i en ny kommun. Det känns därför tryggt att ha honom vid min sida framöver.

Moderat framtidskonvent med högt i tak


Under fredagen och lördagen genomför moderaterna ett konvent med sikte på framtiden. Ett antal arbetsgrupper har tagit fram rapporter om olika politiska områden. Förnyelsen av moderaterna måste fortsätta. Vi ska vara det parti som tar sin utgångspunkt i människors vardag och framtidens utmaningar. Då behövs ett ständigt utvecklingsarbete och en levande diskussion.


Desto högre man har i tak, desto större chans att man inte alltid är överens i alla delar. Det är uppfriskande med en debatt där olika synsätt möts. På ett moderat framtidskonvent delar dock alla samma grundvärderingar. En fråga där jag inte delade partiledningens arbetsgrupps synpunkter handlade om barngruppernas storlek i förskolan.


För mig är barngruppernas storlek ett oviktigt mått på kvalitet. Desto viktigare är det med personaltäthet och kompetens. Arbetsgruppens förslag var att moderaternas politik ska slå fast att förskolorna ska ha små barngrupper. Det har talats om 12 barn per grupp. Jag säger inte att det är fel, men det måste få se olika ut.


I mitt anförande på konventet berättade jag om förskolan Tellus i Bergshamra. Där är barngrupperna stora med 33 barn. Det innebär inte att barnen alltid är hel grupp. Större delen av tiden arbetar man med en pedagog och sex barn. På så sätt för varje barn uppmärksamhet och man kan fördjupa sig i olika pedagogiska arbeten.


Moderaterna ska inte vara det parti som klampar in på Tellus eller någon annan förskola och säger att deras arbetssätt är fel. Personalen är nöjd, föräldrarna är trygga och barnen trivs. Vi måste inse att begreppet barngruppernas storlek inte beskriver hur en förskola arbetar.

Vi var en majoritet som delade denna uppfattning. Det slutade, som så ofta inom politiken, med en kompromiss som jag kan leva med.


På middag med statsministern

Ikväll var de moderata kommunalråden från Stockholms län inbjudna av statsminister Fredrik Reinfeldt till middag på Sagerska. Det är en fin och uppskattad gest gentemot en grupp förtroendevalda moderater som stöttat honom genom åren. I sitt tal underströk Fredrik Reinfeldt vikten av fortsatt förnyelse.

Efter det, för moderaterna, katastrofalt dåliga valet 2002 inleddes ett enormt omfattande förnyelsearbete. Politiken och budskapen moderniserades. Allians för Sverige bildades. Det arbetet initierades och drevs ytterst av Fredrik Reinfeldt. Resultatet var en fantastisk framgång i valet 2006.

Tiderna förändras och politiken måste förändras med den. Utgångspunkten måste alltid tas i människors vardag. Den borgerliga regeringen har effektivt arbetat utifrån den (före valet) redovisade planen. De flesta punkterna är klara eller påbörjade.

Nu är det dags att ta ytterligare steg för att utveckla moderaternas politik. Man vinner inga val på vad man gjort. Man vinner val på det man vill göra. Det arbetet är i full gång. En viktig anhalt på vägen Framtidskonventet som kommer hållas den 28 - 29 november.

Fredrik Reinfeldt kan räkna med att kommunalråden i länets kommuner kommer göra allt för att han ska få behålla jobbet 2010. Sverige behöver fortsatt förnyelse!

Framsynt moderat integrations och miljöpolitik

Ikväll genomförde moderaterna i Solna ett seminarium om integration och miljö. Föredragshållare var ordföranden i socialnämnden respektive kompetensnämnden Arion Chryssafis och ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden Pehr Granfalk.

Integration i Solna handlar först och främst om att invandrare ska få egen försörjning. Mer än var femte solnabo är utrikes född. Det är en rikedom. Genom en målinriktad arbetslinje har Solna en arbetslöshet bland de utrikesfödda som ligger på cirka 2,5 procent.

Solna har lyft miljöfrågan från politiskt korrekt babbel till ett framsynt resultatinriktat arbete som går hand i hand med tillväxt. En god ekonomisk utvecklig är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra verkningsfulla miljöåtgärder. Numera arbetar Solna stad och det lokala näringslivet gemensamt för en bättre miljö.

Bilderna: Pehr Granfalk och Eva Klingström

Sfi-elever nyfikna på (m)

Det är alltid trevligt att få samtala om moderaternas politik med intresserade, nyfikna och öppna människor. Extra spännande är det när dialogen sker med människor som har erfarenheter och ursprung som är annorlunda än ens eget. Så var det när jag var inbjuden att tala om moderaterna för elever på Sfi - Svenska för invandrare i Solna.

Min utgångspunkt var att ge eleverna en förståelse för moderaternas grundläggande syn på människan och samhället. Den största delen av tiden gick åt till att eleverna fick ställa frågor. Det politiska intresset var verkligen högt. Trots att tiden var väl tilltagen var vi tvungna att bryta utan att diskussionen var riktigt avslutat. Vi hade kunnat fortsätta ytterligare en lång stund.

Den största frågan för eleverna handlade om bostadssituationen. Det andra stora partiet hade varit i klassen tidigare. Lösningen som då hade givits på bostadsfrågan var att stoppa ombildningar till bostadsrätter och att införa en kommunal bostadskö.

Mitt besked var ett helt annat. Om det inte är balans mellan tillgång och efterfråga på bostadsmarknaden finns det bara en lösning - att bygga mer. Det ansvaret har borgerliga Solna verkligen axlat. När jag informerade om att hälften av alla bostäder i Solna är hyresrätter noterade jag en viss förvåning.

När den kommunala bostadskön i Solna skrotades var väntetiden 18 år. Att det finns politiker som ser ett återinförande av denna kö som lösningen på bostadsproblemen är mycket märkligt. Det är väldigt lätt för en oppositionspolitiker att lova guld och gröna skogar. Ofta hör man från vänsterkanten att alla ska ha rätt till en bostad. Samtidigt är man måttligt intresserad av bostadsbyggande. Det går inte riktigt ihop.

Det är inte ovanligt att man får höra att vi (politikerna) måste ge ungdomar en bostad, eller de äldre, eller invandrare, eller någon annan grupp människor man för tillfället vill värna. Är man inte villig att bygga så att det blir balans mellan tillgång och efterfrågan måste man i anständighetens namn redovisa vilka man inte tycker ska ha en bostad.

Om detta resonerade vi länge. Det är verkligen uppfriskande att samtala med människor som inte har växt upp i Sverige. För dem är inte partinamnen värdeladdade utan bara etiketter på intressanta alternativ.


Solna – ett moderat föredöme


I helgen var jag inbjuden att tala på ett stort arrangemang i Eskilstuna. Konferensen anordnades av de moderata länsförbunden i Uppsala, Värmland, Södermanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Varför bjuder man då in ett kommunalråd från Solna? Anledningen är att vi lyckats väl med vårt arbete - såväl med moderaterna som förening som med styret av Solna.


Det är intressant att reflektera över varför det går så bra för Solna och moderaterna. Det handlar i grunden om ett gott ledarskap. Vi har vinnlagt oss om att formulera och kommunicera tydliga mål. Ett exempel på detta är vårt regeringsprogram för Solna. Det kan inte råda några tvivel om vad vi vill uppnå och vad vi prioriterar.


Solna är inte en typisk moderat kommun. Exempel på detta är att vi bara har tre procent villor. Hälften av bostäderna är hyresrätter. Moderaterna fick 45,3 procent av rösterna i förra valet. Något rätt måste vi ha gjort. Vi har 7,5 procentenheter större stöd i kommunalvalet jämfört med riksdagsvalet. Detta trots Reinfeldteffekten i förra valet. Slutsatsen är att lokalt arbete spelar stor roll.


Mitt anförande handlade i huvudsak om vårt lokala arbete utifrån fyra områden - politik, kampanj, utbildning och rekrytering. Vad jag sa? Det får du veta om du blir medlem i moderaterna och hjälper oss att vinna nästa val.
 

Varannan medborgare en häst?

I fredags var det åter dags för kommunalrådsgrupp. Det innebär att alla moderata kommunalråd i länet träffas för att dryfta gemensamma frågor. Denna gång träffades vi i Vallentuna. Under dagen fick se ett toppmodernt badhus. Det intressanta är att badhuset ägs och drivs helt privat. Kommunen har ett avtal som innebär att man långsiktigt köper tid åt barn och ungdomar. Föredömligt!

Vallentuna är en stor kommun till ytan sett. Dubbelt så stor som Stockholm med knappt 30 000 invånare. En trevlig kommun för dem som söker lite lantligare miljö eller för dem som vill köpa hus utan att gå i personlig konkurs. Någon berättade att varannan medborgare i Vallentuna är en häst. Detta är dock inte bekräftade uppgifter :-)


Kampanj i Solna centrum

Att fatta kloka politiska beslut är det ena av två huvuduppdrag man har som förtroendevald. Det andra är att föra en dialog med de vars förtroende man fått och/eller söker. Denna blogg är ett sätt att kommunicera politik och söka dialog. Ett annat sätt är att ställa sig på en publik plats med ett budskap. Det gjorde jag i lördags i Solna centrum.

Vi befinner oss nu mitt emellan två val. Kampanjen som pågår går därför under temat "Halvtid". Den första halvleken är över och det är tid att reflektera över vad vi åstadkommit så här långt. Stämmer det överens med vad vi lovade solnaborna 2006? I huvudsak går det som vi tänkt oss. Självklart finns det alltid frågor där vi behöver dra upp tempot.


Solnamoderaterna vässar klorna

Fredag till lördag befinner sig Solnamoderaternas styrelse på Ålands hav. Med på resan är även alla moderata gruppledare i Solna. Birka Paradise är mer än en nöjesbåt. Det finns även en trevlig konferensanläggning, vilket glädjer en kommunalman.


Syftet med konferensen är att stämma av vad vi genomfört under den första halvleken av mandatperioden. Utgångspunkten är vad vi lovade solnaborna i valet 2006. Det är nyttigt att stanna upp i det dagliga arbetet och reflektera över målen och vad vi åstadkommit. När vi kommer hem ska arbetet ta ny fart så att solnaborna får anledning att bli stolta över oss.


M-kvinnor på gång

I lördags talade jag på en utbildning som moderaterna i Stockholm stad och län anordnade. Utbildningen är en satsning på att stärka ett antal handplockade kvinnor. Under två år och cirka tio utbildningstillfällen ska de 35 deltagarna drillas. Målet är att moderaterna ska ha ett antal nya riktigt vassa kvinnliga kandidater i valet 2010.


Varje utbildningstillfälle har ett tema. Denna gång var det kampanj, opinionsbildning och kommunikation. Mellan varje gång får deltagarna hemuppgifter. En av deltagarna på denna gedigna utbildning är Jessica Jewrém från Solna. Hon sitter dessutom i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med mig. Jessica är en klok och trevlig person som har alla förutsättningar att bli en ännu starkare moderat kraft.
 
 


Välkommen Anton!


Från den 15 september kommer Anton Vajk att arbeta som politisk sekreterare för moderaterna i Solna. Anton är 27 år gammal och infödd solnabo. Han har varit politiskt engagerad i Solna under flera år med uppdrag i kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Han lämnar en anställning som politisk sekreterare för moderaterna i riksdagen som han haft sedan valet 2006.

Politisk sekreterare i Solna innebär att man formellt är anställd av Solna stad men att man arbetar åt partiets gruppledare. Enligt en överenskommelse mellan partierna i Solna har alla, i fullmäktige representerade partier, rätt till en anställd politisk sekreterare. Arbetet går i huvudsak ut på att serva gruppledaren och de förtroendevalda med politiska underlag och att arbeta med pressen.

Anton Vajk är en kunnig, engagerad och omtänksam person. Han har med dessa egenskaper alla förutsättningar att bidra till vår kommande valseger i Solna 2010.

Varmt välkommen Anton!


Tack Petter och lycka till!

Moderaterna i Solnas politiska sekreterare Petter Lindfors har meddelat att han slutar i september. Skälet är att han blivit vald till ordförande i exploateringsnämnden och överförmyndarnämnden i Stockholm. Det är självklart tråkigt när en medarbetare lämnar sin tjänst. Samtidigt är det roligt att Petter fått en ny spännande utmaning att ta sig an.

Petter har arbetat för moderaterna i Solna i två och ett halvt år. Han anställdes som min efterträdare när jag fick förmånen att bli kommunalråd. Det var en turbulent tid eftersom vår förra ledare Anders Gustâv nyss gått bort och det bara var ett halvår till valet.

Petter var delaktig i att vi åstadkom ett fantastiskt valresultat i Solna. Under hans tid som politisk sekreterare har skatten sänkts två gånger och borgerligheten i Solna har flyttat fram positionerna på ett flertal områden. Tack Petter för denna tiden och lycka till i Stockholms stadshus.

Tre dussin kommunalråd

Några gånger per år träffas alla moderata kommunalråd i länet. Gemensamma frågor diskuteras och erfarenheter utbyts. Idag har vi kommunalrådsgrupp (som det heter) i Nykvarn. Denna unga kommun, som tidigare var en del av Södertälje, tar steg framåt. Det finns bara knappt 9.000 invånare. En liten kommun men faktum är att 55 av de 290 kommunerna är mindre.

Nykvarn var den kommun i Sverige som växte snabbast förra året med en befolkningsökning på 3,7 procent. Sedan skilsmässan från Södertälje har Nykvarn varit borgerligt. Det sätter sina spår. Kommunen har klättrat från plats 106 till 27 i Svenskt Näringsliv ranking. Arbetslösheten är bland de lägsta i länet.

I Nykvarn finns Taxinge Slott som även kallas Kakslottet. På slottskaféet hittar du norra Europas största kak- och tårtbord med aldrig färre än 60 sorter. Det är bra för min hälsa att vår konferens inte är där utan på Vidbynäs Slott. Tack till Nykvarns borgmästare Effe Östman för gästfriheten.

* Bilden: Effe Östman (till vänster).
 
 

11 arbetsgrupper om framtidsfrågor

Moderaterna i Stockholmsregionen har nu dragit igång 11 arbetsgrupper om framtidsfrågor. Samlingsnamnet för arbetet är Politiker-08. Själv sitter jag med i gruppen för utbildning. Syftet är att skapa en diskussion om hur vi ska tackla flera av våra viktiga utmaningar i stockholmsregionen? Arbetsgrupperna är öppna för alla. Har du idéer, spännande tankar eller erfarenhet av särskilt område? Då är du varmt välkommen att vara delaktig i vårt politiska förnyelsearbete. Du behöver inte vara politiskt engagerad. Det viktiga är att du är intresserad eller engagerad i det som berör. I arbetsgrupperna ingår ett antal av moderaternas beslutsfattare i Stockholmsregionen. Det ger dig möjlighet att framföra dina synpunkter direkt till dem. Diskussionerna kommer att ske via webben, på träffar och seminarier.


Välkommen att anmäla dig!


Löftesdeklaration


Moderaterna i Solna genomför varje år på sista deklarationsdagen en kampanj utanför stadshuset. Budskapet i år är en "Löftesdeklaration". På bilden ses Birgit Stockhaus, en av moderaternas verkliga kämpar, på hugget efter att få sprida det frihetliga budskapet.

Ett enkelt flygblad delades ut med sex punkter på vallöften som infriades under förra året:


√  Lönsamt att arbeta 1

    Jobbavdraget som innebär cirka 1 000 kronor mer i månaden för den som arbetar.

√  Lönsamt att arbeta 2
    Jobbavdraget samt skattesänkningarna i Stockholms län har gett en sjuksköterska en
    månadslön mer efter skatt varje år 2008 jämfört med 2006.

√  Fler poliser skapar trygghet
    Över 300 nya poliser jobbar nu i Stockholms län för att lösa brott och öka din trygghet.

√  Rekordsatsning på ett bättre SL
    Vi genomför den största satsningen på kollektivtrafik i SL:s historia. Fler turer, bättre
    punktlighet och ökad trygghet för att locka fler och mer nöjda resenärer till SL.

√  Valfrihet i vården
    Genom Vårdval Stockholm gör vi det lättare att träffa en doktor och få vård i tid. Din valfrihet
    ökar när du får välja läkare.

√  Stockholm växer
    När Stockholm växer måste också SL och vägarna växa. Äntligen har bygget av både Citybanan
    och Förbifart Stockholm påbörjats.

Budskap som håller 3


 Annons från 2004.
 Budskapet är lika aktuellt nu som då.


 

Budskap som håller 2Annons från 2005. Budskapet är lika aktuellt nu som då.

Budskap som håller


Annons från valrörelsen 2006. Budskapet är lika aktuellt nu som då.

Granska oss!

image73Inför valrörelsen 2006 antog moderaterna i Solna ett kommunalt handlingsprogram. Detta dokument är grunden för den politik vi ska bedriva under mandatperioden. Man kan även säga att detta är våra löften till solnaborna. Nu är det förvisso inte så att moderaterna styr ensamma, utan vi ingår i en allians. Därför måste vi naturligtvis kompromissa en del.

I en fungerande demokrati granskas såväl politiken som beslutsfattarna. Därför uppmanar jag alla solnabor att läsa vårt program och ställa oss till svars. För dig som inte har lyckan att vara solnabo - ge länken till dina lokala moderater. De blir inte de första att kopiera vårt program :-)

Solnamoderaternas årsmöte

image66
På fredagkvällen samlades cirka 120 moderater i Skytteholmsskolans matsal. Solnamoderaternas årsmöten är alltid mycket trevliga och välbesökta tillställningar. Denna gång fick vi lyssna på handelsminister Eva Björling och Solnas borgmästare Lars-Erik Salminen. Eva Björling slog fast att hon hellre vill kalla sig frihandelsminister. Det lovar gott. Lars-Erik Salminen gav en aktuell bild av vad som händer i Solna.

Föreningens ordförande Pehr Granfalk omvaldes enhälligt. Han och den övriga styrelsen kommer jobba stenhårt framöver för att fler solnabor ska bli medlemmar i moderaterna. Nu gäller det också att skruva upp den utåtriktade verksamheten. Det finns mycket i Solna att vara stolt över. Det ska vi se till att alla solnabor känner. Efter själva årsmötet bjöd föreningen på en fantastisk buffé.

* Bilden: Elisabeth Falk, Pehr Granfalk, Magnus Nilsson och Lars-Erik Salminen.

Tidigare inlägg
RSS 2.0