Interpellation angående tillfällig föräldrapenning

Till kommunfummäktiges sammanträde den 29 september fick jag en interpellation från Johanna Graf (s).


Interpellationen utgår från regeringens reform att föräldrar som är hemma på grund av sjukt barn hädanefter måste få ett intyg om barnets frånvaro. Detta är ett sätt att motverka fusk och att systemet missbrukas. Interpellanten ställde förljande frågor till mig som ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

1.      Hur mycket resurser måste tillföras för att inte de nya arbetsuppgifterna som åläggs skolor och förskolor med flera ska inverka negativt på verksamheten?


2.      Kommer majoriteten att skjuta till mer resurser så att de nya arbetsuppgifterna inte inverkar negativt på den pedagogiska verksamheten?Svar

Interpellanten ger uttryck för att hon delar den borgerliga inställningen till hur man ska förhålla sig till fusk och missbruk av offentlig service. Det är mycket bra. Mindre bra är den skepsis som hon uttrycker när vi går från ord till handling.


För att få tillfällig föräldrapenning vid vård av barn måste man, från den 1 juli 2008, lämna in ett intyg om barns frånvaro. Rent praktiskt innebär det att när föräldern begär ersättning från Försäkringskassan skickas automatiskt en blankett. Denna tar man med till skolan eller förskolan för underskrift.


Att den personal som har ansvar för barnen också är de som intygar deras frånvaro är fullt logiskt. För personalen innebär den nya reformen att de skriver under ett papper som föräldrarna har med sig. Barnens närvaro finns väl dokumenterad.


Svar på fråga 1
Förvaltningen har frågat ansvarig personal för ett par skolor och nästan alla förskoleområden om de ser intygen som en betungande arbetsuppgift. Det anser ingen att det är.


Svar på fråga 2
Nej. Arbetsuppgifterna påverkar inte verksamheten negativt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0