Budskap som håller


Annons från valrörelsen 2006. Budskapet är lika aktuellt nu som då.

Varning för politisk klåfingrighet

Oftast är det politiker på vänsterkanten som har svårt att hålla fingrarna borta från angelägenheter som borde vara individens eller familjens. I dagens DN träder dock ett par detaljpetare fram från högerkanten. Kristdemokraternas förra partiledare Alf Svensson och riksdagsledamoten Mikael Oscarsson skriver på debattsidan om vad de anser vara brist på familjepolitik.

Deras problemformulering och slutsatser skiljer sig inte från dem man brukar höra från vänsterkanten. För det första tar man sin utgångspunkt i opinionen. En överväldigande majoritet av svenska folket anser att barn ska växa upp med sin mamma och sin pappa. Vem är förvånad? Detta använder de båda herrarna som hävstång för att lyfta fram en detaljpetande inställning och tokiga förslag.

För det andra är budskapet i artikeln inte främst det skrivna ordet utan det man kan läsa mellan raderna. Man behöver inte vara professor för att förstå att deras udd är riktad mot familjer som inte består av mamma-pappa. Då detta inte står skrivet finns det anledning att vara på sin vakt. De använder sig av dunkla formuleringar som "två biologiska föräldrar".

För det tredje använder sig skribenterna av självklara klyschor som argument för sina förslag. Vad sägs om "pengar garanterar inte lycka" eller "barn har rätt till sin naturliga närmiljö"? För det fjärde gör skribenterna sin egen uppfattning om vad en familj är till lag för alla. Något resonemang eller någon analys om var gränsen mellan individen och politiken går saknas fullständigt.

För det femte är deras konkreta förslag både dåliga och verkningslösa. Alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur familjerna påverkas. Detta ska läggas till högen av konsekvensbeskrivningar som andra politiker vill se, barnperspektiv, miljöhänsyn, jämställdhet, integration, tillväxt, arbetsmarknad, tillgänglighet, demokrati etc. Allas hjärtefrågor ska belysas vilket är ett bra sätt att skapa en handlingsförlamad regering och en enorm byråkrati.

Det andra förslaget är att en handlingsplan ska upprättas för att stärka äktenskap och familjer. Vad innebär det? Herrarna Svenssons och Oscarssons definition av familj är enligt mig mycket snäv. Ska alla familjer stärkas eller bara de som passar in i deras mall? Hur ska staten stärka äktenskapen? Är tanken att det ska bli svårare att gå skilda vägar? Är det ett problem att många väljer att leva tillsammans utan att gifta sig?

Liberalismen är en vacker ideologi. Det är den enda ismen som ger utrymmer för alla andra ismer att finnas till efter människors egna val. Alla andra ideologier har som grundidé att styra människor i en viss riktning. Jag har inga problem med Svenssons och Oscarssons vurmande för familjen. Jag delar uppfattningen att en stabil familj är oerhört viktig för barnen. Däremot vet jag var gränsen går mellan mina egna personliga ställningstaganden och vad jag är beredd att använda min politiska makt till. Det är lika fel att göra politik av frågor som borde ligga hos den enskilde oavsett om man gör det från höger eller vänster.


Svag opposition

Idag presenterade socialdemokraterna sin skuggbudget. Mona Sahlin och Thomas Östros skriver om deras förslag på DN-debatt. Det är anmärkningsvärt hur vilsen socialdemokratin är. Socialister i opposition brukar vara mycket förutsägbara. Allt är orättvist och högre skatter, fler regleringar och mer detaljpetande är lösningen. Visst är det denna anda som präglar deras förslag även denna gång. Åtminstone i bakgrundstexterna. Men de konkreta förslagen är få, spretiga och oseriösa.

Socialdemokraternas analys av katastrofvalet 2006 erkänner naturligtvis inte att moderaterna och alliansen gjorde något klokt och bra. Deras analys är att de själva uppfattades som mossiga och inte tillräckligt framtidsinriktade. Det är utmärkt med självrannsakan och självkritik. Moderaterna hade en tuff men kreativ period efter vårt eländesval 2002. Sedan dess har moderaterna förändrats. Idag utgår vi tydligare ifrån människornas vardag när vi utformar och beskriver vår politik. Vi har en tydlig ideologisk kompass men vi förändrar samhället i en ansvarsfull takt.

Socialdemokraternas nya giv är att försöka uppfattas som moderna och visionära. Det är helt okej om man kan backa upp retoriken med vassa förslag. Sahlin och Östros verkar tro att om man bara säger "modern" och "framtid" tillräckligt många gånger räcker det för framgång. Så enkelt är det dessbättre inte. Deras skyggbudget är nedlusad med nya tuffa begrepp som verkar ha tillkommit på någon efterfest när alla plötslig blir så där kreativa. Vad sägs om Kompetenskommission, Småföretagarstipendium, Avstampsutbildningar, Förstajobbet och Introjobb?

Helt klart är socialdemokraterna frustrerade över att moderaterna numera har högre trovärdighet i frågan om hur man löser arbetslösheten. På ett sätt känner man dock igen socialdemokraterna. De är fortfarande skarpa motståndare till att man sänker skatten och därmed låter människor behålla mer av sina surt förvärvade slantar. Deras arbetsmarknadspolitiska förslag handlar bara om offentliga utgifter. Att göra det mer lönsamt att arbeta och mindre kostsamt att anställa är något de inte förstår vitsen med. Det känns tryggt inför valet 2010.

Pappa igen!

Igår, fredagen den 25 april 2008, föddes vår andra dotter. Hon är helt perfekt. En halv meter kort och knappt 3,5 kilo lätt. Det är en helt obeskrivlig känsla att hålla sitt barn första gången. Tänk att den där bulan på magen innehöll en så vacker liten människa. Personalen på Karolinskas förlossning är helt fantastiska. Utöver all medicinsk kunskap är varenda en otroligt varma och underbara människor. De har nog världens bästa jobb - att få vara delaktiga när barn kommer till. Det kanske är därför de har så trygg utstrålning.

Natten spenderade vi på BB och i morse gjordes en läkarundersökning av bebisen. Allt var bra med henne. Efter att jag hämtat vår äldre dotter och svägerskan åkte vi till leksaksaffären i Solna centrum så att en present till bebisen kunde införskaffas. Därefter var det dags för systrarna att mötas för första gången. Det gick över förväntan. Den ena sov gott medan den andra hoppade jämfota av förtjusning.

Nu är vi åter hemma och barnen sover middag. De var helt slut efter att vi haft en festlig lunch med våfflor. Vår första dotter är bara drygt två år. När vi nu ser henne bredvid den nyfödda inser vi hur stor hon blivit. Tiden går fort så det gäller att njuta varje dag. Min fru och jag är trötta men lyckliga. Efter detta inlägg får det bli en tupplur på soffan.


Engagerade föräldrar i Bergshamra

image116Bergshamra föräldraförening arrangerade igår kväll en debatt om Bergshamraskolans framtid. Bakgrunden är att skolans rektor aviserat förändringar i organisationen. I Solna, liksom i många andra kommuner, har vi infört valfrihet och skolpeng. Det innebär att resurserna följer med varje elev till den skola man väljer. Om antalet elever minskar på en skola måste rektorn anpassa organisationen. Det är ett sunt och ansvarsfullt system.

Bergshamraskolan har varit tvungen att anpassa kostymen efter ett färre antal elever. Rektor kommer därför att göra klasserna något större. Däremot kommer man bara att arbeta i helklass delar av tiden. I en flexibel skola anpassar man grupperna efter den aktuella situationen. Vissa moment går utmärkt att genomföra i helklass. Andra kräver att man arbetar i en mindre grupp.

Detta förslag har ett antal föräldrar reagerat på. Det är i grunden bra att föräldrar engagerar sig i barnens skola. Därför var debatten igår givande. Dessvärre kunde inte rektorn närvara. Det gjorde att debatten handlade mer om den övergripande skolpolitiken i Solna. Föräldrarna var nog mer intresserade av vad som sker i deras barns skola framöver. Det beskedet varken kan eller ska vi politiker ge.

Socialdemokraterna och vänstern hade i vanlig ordning ett budskap att ge. Mer pengar löser allt. Nämndens vice ordförande Lars Granath (fp) och jag menade på att Solna satsar jämförelsevis mycket pengar men att resultaten inte är tillräckligt bra. Utmaningen är att använda de goda resurser Solnas skolor har på ett allt bättre sätt. Det kräver en allt vassare kvalitetsgranskning. Lars och jag var tydliga med att politiker inte ska detaljstyra skolan. Vi sätter mål och granskar kvalitet. När resultaten inte håller måttet måste vi vidta åtgärder.

Några frågor från föräldrarna handlade inte oväntat om Skolverkets rapport och vad den kommer leda till. Alla de brister som framkom ska åtgärdas. Förvaltningen arbetar nu intensivt tillsammans med skolorna med svaret till Skolverket och därmed en handlingsplan. Systematiska granskningar och kritik är det bästa verktyg vi har för att ständigt förbättra servicen till solnaborna. Det är också därför barn- och utbildningsnämndens största fokus sedan en tid tillbaka ligger på att utveckla kvalitetsgranskningen.

Efter mötet har jag ett stort frågetecken. Socialdemokraternas representant Eva Eriksson kritiserade pengsystemet. Hon hävdade att det inte är rättvist. Jag ställde en motfråga om hur deras alternativ ser ut. Ska valfriheten avskaffas om det blir maktskifte i Solna? Svaret uteblev. Stort tack till föräldraföreningen som arrangerade debatten och som gav oss debattanter vackra blombuketter.

Läsa-skriva-räkna

image115Goda baskunskaper är avgörande för resultaten av all annan undervisning. Dessvärre lämnar tusentals ungdomar varje år grundskolan utan fullständiga betyg. Faktum är att var fjärde elev inte har tillräckliga kunskaper. Läskunnigheten sjunker i mellanstadiet och andelen behöriga till gymnasiet är den lägsta på tio år. Detta är arvet efter ett långt socialdemokratiskt styre i Sverige.

Skolan styrs först och främst av staten genom skollagen. Tillsynen utövas av Skolverket. Det betyder inte att kommunen, som finansierar skolan, står maktlös. Generellt sett är resultaten i borgerliga kommuner väsentligt bättre. I Solna har vi prioriterat skolan under många år. Därför är resurserna till Solnas skolor goda. Elevernas resultat måste dock förbättras. Den enskilt viktigaste åtgärden är att tidigt och ofta mäta varje elevs resultat för att kunna ge de bästa förutsättningar för lärande.

Den förra röda regeringen motarbetade alla initiativ som gick ut på att mäta kunskap. För några år sedan ansökte Solna om att få bli försökskommun med tidigare betyg. Det blev tvärnobben. Istället gav vi alla föräldrar rätt att få skriftliga omdömen varje termin. Dessa får dock inte likna betyg - då bryter vi mot lagen. Nu har vi en ny regering som jobbar med oss, inte mot oss. Redan har ett antal initiativ tagits som efterhand kommer att stötta vårt lokala arbete.

I vårpropositionen lanserar regeringen en omfattande läsa-skriva-räkna-satsning på 900 miljoner kronor. Syftet är att stimulera kommuner och skolor att stärka arbetet med elevernas basfärdigheter, framför allt i lågstadiet. De extra resurserna kan exempelvis gå till speciallärare, sommarskola och utökad undervisningstid. Detta är bara en åtgärd av många som nu vidtas för att öka elevernas kunskap. Nu har vi en regering som vågar se verkligheten som den ser ut. Först då kan man göra satsningar som ger verkningsfulla resultat.


Ohlys sjuka demokratisyn

image115image113I Ekots lördagsintervju talade vänsterpartiets partiledare Lars Ohly om sin syn på demokrati. Det är intressant att höra vad en sann kommunist har att säga om denna fråga. Det är ingen hemlighet att vänsterpartiet aktivt stöttat diktaturer genom åren. Sent omsider tvingades Ohly att lägga etiketten kommunist på hyllan. Inte för att han ville det utan för att mediadrevet mot honom blev en allt för stor belastning.

Är den nuvarande regeringen odemokratisk?

- Ja, de står för en politik som definitivt minskar demokratins omfattning och det blir mindre möjligt att styra genom demokratiska medel och mer möjligt att styra med den makt som ägandet ger till exempel.


Men menar du att, för att de har en annan politik än vad ni har så är de odemokratiska?

- Ja, men skulle man inte kunna diskutera de demokratiska följderna av att man faktiskt gör sig av med det gemensamma ägandet och inte inser att ägande ger makt då tror jag att man är ute på farliga vägar.

Lars Ohly är fortfarande en kallhamrad kommunist. Hans resonemang ligger helt i linje med de idéer som låg till grund för Sovjet. Där påstod man också att man hade demokrati. Att bara ett parti var tillåtet gjorde att de vann jordskredssegrar i valen. Vad kul för Mona Sahlin att ha sådana kamrater!


Balter på middag

image112
Solna stad har ett flertal internationella samarbeten. Denna gång handlar det om elever på högstadiet som övar debatteknik på engelska. Bagartorpsskolan har tillsammans med en skola från Valmiera i Lettland och en skola från Viljandi i Estland tagit initiativet som finansieras från EU. Imorgon kommer eleverna att ha en debatttävling i fullmäktigesalen i stadshuset. Nu ikväll har jag haft förmånen att äta middag med gästerna från Estland och Lettland. Med var givetvis även elever och personal från Solna.

Lagen består av en elev från varje land. Idag har lagen förberett sig väl. Tre olika frågor kommer att debatteras och eleverna måste förbereda sig för att debattera både för och emot. Först imorgon lottas varje lags utgångspunkt. Detta är ett mycket gott exempel på hur internationellt samarbete kan bidra till att öka kvaliteten i skolan. Utöver att eleverna får nya kontakter med andra erfarenheter tränas engelska, samhällsengagemang och kritiskt tänkande.

Vid middagen ikväll hälsade jag delegationerna välkomna till Sverige och till Solna. Jag sade bland annat att trots att jag bara (!) är 35 år har otroligt mycket hänt i Europa sedan jag gick i högstadiet. Då var vår kontinent delad i en fri del med demokrati och marknadsekonomi och i en totalitär med kommunism och förtryck. Idag är Estland och Lettland fria stater som liksom Sverige är aktiva medlemmar i EU.

Utan EU hade inte utvecklingen i vår del av världen gått framåt som den faktiskt gjort. Europeiska Unionen är inte främst en organisation med parlament, kommission etc. Unionen är framför allt en idé om hur vi tillsammans kan undvika konflikter och utveckla våra samhällen. Europa är inte heller främst en bit land. Europa är vi alla som på olika sätt försöker göra framtiden lite ljusare.

Brist på förskollärare

image111Under överskådlig tid framöver bedömer Skolverket att det kommer råda brist på förskollärare. Det huvudsakliga skälet till detta är lärarutbildningens upplägg. Allt för få lärarstudenter inriktar sig mot de yngre åldrarna. Utmaningen som regeringen har att hantera är hur denna trend kan vändas så att examineringen av förskollärare ökar kraftigt. Bara fram till 2011 behövs drygt 3200 förskollärare utbildas.

I Solna har vi med viss framgång lyckas med rekryteringen. Till exempel har vi genomfört riktade specialdagar för rekrytering av förskolepersonal. Solna samarbetar aktivt med universitetet. Därmed har vi många lärarstudenter som genomför sin praktik (VFU) i våra verksamheter. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att vi lyckas locka studenterna till Solna efter examen.

Redan i år har barn- och utbildningsnämnden satsat på vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Det innebär att man studerar parallellt med sin anställning vilket också skapar en karriärmöjlighet. Behovet av lärare för de äldre barnen kommer stundtals att minska de kommande åren. Därför ska vi ha en beredskap att erbjuda kompletterande utbildning mot de yngre barnen.

Fixardag på förskolan

Idag har jag spenderat några timmar på min dotters förskola. Alla föräldrar var inbjudna till en fixardag. Det var en tjugotal som valde att njuta av det vackra vädret med en kratta, hammare eller pensel i handen. Vi föräldrar hade med oss fika, verktyg och diverse material. Förskolechefen Susanne hade fått en färgaffär att sponsra oss med färgburkar. Efter tre timmar var förskolans gård riktigt vårfin. Utöver att våra barn har fått en trevligare förskola har vi föräldrar också fått en mycket trevlig förmiddag tillsammans.

               


Svenska 2.0

När man sysslar med politik på heltid får man en viss vana att läsa. Det är en ansenlig mängd handlingar som landar på bordet. Ibland är språket som används väl byråkratiskt. Nu har jag dock fått lite perspektiv på tillvaron. Det finns en annan yrkeskategori som har det värre - psykologer. Min svägerska, som läser till psykolog i Umeå, är på besök några dagar. Jag roade mig med att skumma igenom hennes medhavda studentlitteratur. Just nu läser hon Kunskapens sociologi av Peter L Berger och Thomas Luckmann. Efter följande stycke kände jag mig som en analfabet:

"Legitimeringen som process beskrivs bäst som en andra ordningens objektivering av betydelsen. Legitimering producerar nya betydelser som tjänar att integrera de betydelser som redan är förknippade med disparata institutionella processer. Legitimeringens funktion är att göra de objektiveringar av första ordningen som institutionaliserats objektivt tillgängliga och subjektivt plausibla."

Min spontana reaktion är - VA?!? Denna bok måste vara något av det mest bisarra jag sett. Roat vänder jag boken och läser följande på baksidan:

"Författarna lägger systematiskt och lättillgängligt fram en redogörelse för kunskapens roll i samhället."

Förläggarens syn på vad som är lättillgängligt har vissa begränsningar. Själv lägger jag boken åt sidan, ler imponerat åt min svägerska och kastar mig över de kommunala handlingarna. Efter denna erfarenhet känns det som att läsa en serietidning.

Tio i topp: Citat10.
"En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror de
      har fått den största biten"
     
Winston Churchill

9.
"Jag är intresserad av framtiden, därför att jag kommer att
     tillbringa resten av mitt liv där"
    
Kettering

8. "Du kan aldrig hindra olyckskorparna från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga
     bo i ditt hår"
    
Kinesiskt ordspråk

7. "Det bästa med framtiden är att den kommer med en dag i sänder"
    
Abraham Lincoln

6. "Om man tänker för länge på nästa steg, kommer du att tillbringa livet stående på ett ben"
    
Kinesiskt ordspråk

5. "För att komma till källan måste man simma mot strömmen"
    
Stanislaw Jerzy Lec

4. "Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
    
Albert Einstein


3. "Bedöm en människa efter hennes frågor, inte efter hennes svar"
    
Voltaire

2.
"En klok man som inte kan göra bruk av sin klokhet, han är klok i onödan"
    
Quintus Ennius

1.
"Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv"
    
Sören Kirkegaard

Alla kommuner - alla program

Kommungränser är inget annat än byråkratiska gränssnitt som uppkommit för att göra den lokala demokratin möjlig. Gränserna i sig har inget egenvärde. Gymnasieskolan är ett exempel på en kommunal fråga där kommungränserna allt mer motverkar syftet och istället blir hinder. Detta är extra tydligt i Stockholmsregionen där gränserna ofta går rakt igenom bostadsområden.


Vårt gemensamma ansvar är att ge medborgarna bästa möjliga service. Det klarar vi bara om vi följer med i tiden och vågar utmana de befintliga strukturerna. Individualisering, valfrihet och ett allt större utbud av fristående skolor har skapat en efterfrågan hos elever som inte tar hänsyn till kommungränser. Genom regionalt samarbete kan vi skapa ett bredare och mer varierat utbud av utbildningar. Genom samarbete skapar vi förutsättningar för en bättre planering som leder till effektivare resursutnyttjande.


Detta är de grundläggande skälen till att allt fler ställer upp bakom målet - alla kommuner, alla program. Inför årets gymnasieval har vi tagit ett stort kliv framåt. Tjugo kommuner har tecknat ett gemensamt samverkansavtal. De övriga sex kommunerna har ett eget avtal på Södertörn. Begränsningen är i huvudsak att samhälls- och naturprogrammen är undantagna från Stockholms och Värmdös sida.


Det är viktigt att komma ihåg att vi genom den nya samverkan har ökat valfriheten och utbudet för tusentals elever. Planeringen inför nästa år med ett förnyat, och förhoppningsvis mer omfattande, avtal är redan igång. En tidplan är fastslagen som ska ge såväl politiker som tjänstemän från länets alla kommuner möjlighet att tycka till, diskutera och förhandla. Utbildningsberedningen är tydlig med målet - att få med alla kommuner, hela vägen. Uppslutningen och engagemanget för detta växer runt om i regionen.


Extremt låg arbetslöshet i Solna

I mitten av nittiotalet satte dåvarande borgmästaren i Solna, Anders Gustâv (m), målet att Solna skulle bli företagsvänligast i Sverige. Redan efter några få år intog Solna topplaceringar i olika rankningar som mäter näringslivets villkor. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har Solna fått utmärkelsen mest företagsvänlig i Sverige. Staden har också blivit årets tillväxtkommun.

Effekterna av dessa framgångar är fantastiska på många sätt. Att Solna har landets högsta tillväxt leder självklart till att många spännande idéer och projekt föds här. Utan tillväxten hade vi inte sett samma utveckling med den nya nationalarenan, Mall of Scandinavia, nytt universitetssjukhus eller ett stort antal andra satsningar. Det finns ett antal andra konsekvenser av företagsvänligheten som ännu mer direkt påverkar solnabornas liv och stadens möjligheter att erbjuda verksamhet med hög kvalitet.

Enligt den senaste arbetsmarknadsstatistiken var 637 Solnabor mellan 16 - 64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en öppen arbetslöshet på 1,5 procent. Ytterligare 1,2 procent av Solnaborna deltog i program med aktivitetsstöd vilket ger en total arbetslöshet på 2,7 procent. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,5 procent och i landet som helhet 5,2 procent. Om Solna haft samma andel arbetslösa som landet i snitt skulle ytterligare 1 550 solnabor sakna egen försörjning.

En tydlig konsekvens av vår politik är alltså att väldigt många människor har fått en trygg livssituation. De är inte utlämnade till bidragssystem utan har makt över sina egna liv. Detta har självklart även stor påverkan på stadens ekonomi. Om dessa 1 550 personer har en månadslön som motsvarar Solnas snitt innebär det att Solna får in cirka 70 miljoner kronor i primärkommunal skatt. Därutöver kommer landstings- och statlig skatt. Om dessa människor istället varit arbetslösa hade intäkten förbytts till en hög utgift.

Det finns de som inte förstår hur Solna kan ha landets lägsta skatt och ändå ha råd att satsa på skolan och äldreomsorgen. Att ständigt jobba med företagsvänlighet och tillväxt är en viktig byggsten. Det är denna framgångsrika politik som alliansregeringen nu gör nationell.


Rätt att gå i sin närmsta skola

image90I mitt tidigare inlägg om lika villkor skrev jag att kommunerna idag inte kan teckna avtal med fristående skolor om förtur för elever. Konsekvensen av detta har blivit tydlig i Frösunda. Där finns två grundskolor som båda är fristående. Deras verksamhet visar mycket goda resultat och skolorna är följaktligen populära. De är så eftertraktade att en del elever som bor i Frösunda inte får plats.

Lokaltidningen Mitt i Solna skriver om detta i veckans nummer. Rubriken på artikeln är dock missvisande. Den lyder: "Platsbrist tvingar barnen åka långt". För det första har vi inte platsbrist i Solna. Tvärtom lägger vi ner en skola till hösten för att vi har för många platser. Dessutom är det inte speciellt långt till något i Solna som är Sveriges tredje minsta kommun till ytan.

Jag har dock full förståelse för de barn och föräldrar som tycker att det är konstigt att de inte får plats i den närmsta skolan. Majoriteten i Solna vill teckna avtal med de fristående skolorna om att eleverna från närområdet ska ha förtur. Detta är som sagt inte lagligt idag. Här råder inte lika villkor eftersom den kommunala skolan måste bereda plats till eleverna. På moderaternas partistämma i höstas fick jag igenom följande lydelse till det nya handlingsprogrammet:

"De ansvar som kommunen idag kan delegera till en kommunal skola ska vara möjliga att avtala med fristående utövare"

Om denna mening blir verklighet enligt lagen har vi löst alla formella hinder. Nu väntar vi med spänning på att regeringen ska genomföra en lagändring.

Framtidsvägen - En reformerad gymnasieskola

image89
Idag bjöd Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Skolporten in till ett seminarium där regeringens utredare Anita Ferm presenterade förslaget till en reformerad gymnasieskola - Framtidsvägen. I egenskap av ordförande i KSL:s utbildningsberedning inledde och avslutade jag seminariet. Åsö gymnasiums aula var fylld till bredden av politiker, tjänstemän och personer som arbetar inom skolan.

Gymnasieutredningens uppdrag har omfattat i stort sett alla frågor i gymnasieskolan. Huvuduppgiften har varit att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. Yrkesutbildningen har haft en särskild tyngd i utredningen. Förslagen ska leda till en högre kvalitet i såväl yrkesutbildning som studieförberedande utbildning. Utredningen föreslår att det inrättas 19 nationella program i gymnasieskolan, varav 14 yrkesprogram och 5 högskoleförberedande.

Yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Åtta gemensamma ämnen föreslås för samtliga program: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Vidare föreslås att en gymnasieutbildning ska leda fram till en yrkesförberedande examen eller högskoleförberedande examen. Dagens individuella program föreslås ersättas av ett preparandår, individuellt alternativ och en programintroduktion.

Generellt sett är slutsatserna i utredningen mycket bra. Det handlar om att grundskolan ska göra sitt jobb så att gymnasieskolan kan hålla en högre nivå. Idag tvingas gymnasieskolan lägga allt för mycket energi på det grundskolan borde ha löst. Elevernas rätt till en utmanande utbildning med hög kvalitet stärks. Samarbetet med näringsliv och universitet formaliseras så att gymnasieskolan inte blir statisk utan följer med i samhällsutvecklingen.


Lika villkor för alla skolor

image88På tisdagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden avhandlades två separata ärenden som båda handlade om att skapa lika villkor mellan enskilda och kommunala skolor och förskolor. Under ett år har en arbetsgrupp jobbat med att kartlägga vad Solna stad kan göra för att skapa mer likvärdiga villkor. Gruppen har bestått av nämndens presidium, företrädare för central förvaltning och representanter från såväl kommunala som fristående förskolor och skolor. Det är viktigt att alla aspekter belyses.

Det ena ärendet var den rapport arbetsgruppen ovan tagit fram. Ett förslag är att de kommunala enheterna ska bära med sig över- respektive underskott mellan budgetår. På så sätt skapar vi inte bara likvärdiga villkor. Vi ser också till att skapa ekonomisk medvetenhet i verksamheterna. Ett annat förslag är att göra varje skola till ett eget LAS-område. Det innebär att man både kan anställa och friställa personal lokalt.

Det andra ärendet var att svara på en remiss från regeringen om lika villkor mellan fristående och kommunala skolor. Eftersom den statliga styrningen av skolan är hård är det mycket som behöver ändras nationellt. En viktig fråga handlar om elevernas rätt till en skola i närområdet. Idag kan inte kommunerna teckna avtal med en fristående skola om förtur för elever i ett givet geografiskt område. Det skulle vara en stor framgång om detta ändrades.

Sveriges bästa skola

image88
Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningen, rektorer och förskolechefer samlades igår. Syftet med övningen var att diskutera vad som krävs för att Solnas skolor ska hålla toppklass. Många kloka frågeställningar kom upp. En samlad slutsats är att varje elev måste bli sedd för att vi ska lyckas. Skolan måste ge alla elever tillräcklig stimulans. Även de som är riktigt duktiga och begåvade har särskilda behov.

En annan slutsats är att skolans resurser måste användas på ett mer målmedvetet sätt. Med resurser menar jag inte bara pengar. Tid är också en viktig resurs. Rektorerna måste ha en organisation som gör att de kan vara pedagogiska ledare. Idag sitter rektorer med allt för mycket administration. En annan viktig resurs är föräldrarna. Att göra föräldrarna mer delaktiga i elevernas lärande är en viktig framgångsfaktor.

Solna har mycket goda förutsättningar att skapa Sveriges bästa skola. Det finns en gemensam verklighetsuppfattning som genomsyrar alla nivåer. Alla vet var vi står. Solnas skolor har jämförelsevis goda ekonomiska förutsättningar. Däremot speglas inte detta i resultaten. Därför bör vi rimligen ha bra möjligheter att öka produktiviteten. Majoriteten i Solna har kraften att fatta beslut, även i svåra lägen. Politisk feghet är därmed inget hinder här. Det är det i allt för många andra kommuner.

Stadens starka ekonomiska situation medger att ytterligare satsningar kan göras. Dessa måste dock vara motiverade och ske efter att vi säkerställt att nuvarande resurser används på ett målmedvetet sätt. Det pågår redan ett antal viktiga utvecklingsarbeten som snart kommer att bära frukt. Detta gäller inte minst ett nytt kvalitetsarbete och ett antal satsningar på webblösningar. Sammantaget är som sagt förutsättningarna mycket goda. Utan handling kommer dock inget att hända.


Beslut om ny Bagartorpsskola

image86På kvällens kommunstyrelse fattades beslut om program för detaljplan som möjliggör utvecklingen av Bagartorpsskolan. Utbyggnaden kommer att ske genom en kombination av rivning, nybyggnation och kompletteringsbebyggelse. Skolan dimensionerades ursprungligen för 200 elever men rymmer idag 350. I barn- och utbildningsnämnden har vi framfört att behovet av nya lokaler är brådskande.

Kvällens beslut innebär att skoltomten utvidgas med mark som staden redan äger. Efter om- och tillbyggnaden kommer Bagartorpsskolan vara en modern skola som blir ett attraktivt alternativ för alla barn i Bagartorp och för dem som kommer bo i de nya stadsdelarna Västerjärva och Ulriksdal.

Kunskap i fokus

image85Kunskapsförmedling är skolans viktigaste uppgift. Alla prioriteringar som sker i skolan måste ha detta fokus. Inför varje vägval eller beslut måste man fråga sig: "Leder detta direkt eller indirekt till mer kunskap". Är svaret nej lägger man frågan åt sidan. Uppfostran är föräldrarnas ansvar.

Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan. En förutsättning för att skolan och hemmet ska kunna ge varje elev rätt stöd är att kunskap mäts. Det är först när brister synliggörs som verkningsfullt stöd kan ges.

Därför har den borgerliga majoriteten i Solna gett varje elev rätt att få skriftliga omdömen varje termin. Utformning och omfattning av omdömena kan variera mellan skolorna. Lärare, föräldrar och elever utarbetar gemensamt en modell på varje skola.


Med den nya alliansregeringen kommer det bli tillåtet att ge betyg från årskurs 6, och nationella prov i årskurs 3. Jag anser även att de nationella proven bör vara fler. Dessa är inte bara en bra värdemätare på varje elevs kunskap, de är också värdefulla när olika skolors resultat jämförs. Solna ska vara pådrivande för att de statliga regelverken medger fler och bättre mätverktyg för elevernas kunskap.


Kreativt att runda betygsystemet

image85Skriftliga betyg får, än så länge, inte ges förrän i årskurs åtta. Detta står i skollagen och gäller alla skolor oavsett de är kommunala eller fristående. Av såväl svenskarna i allmänhet som av eleverna i grundskolan finns det en klar majoritet som vill ha betyg oftare och tidigare. Moderaterna och de övriga borgerliga partierna delar denna uppfattning. Det är självklart ett stöd för eleven att få svart på vitt hur studierna går. Förändringar i betygssystemet är att vänta nu när vi har en alliansregering.

Idag gäller dock förbud att ge betyg före åttan. Detta har Maria Elementarskolan på Södermalm hittat ett sätt att runda. Där ger man betyg redan från tredje klass till de som så önskar. Deras idé är lika enkel som genial. Förbudet gäller skriftliga betyg. Därför ger de inte betygen skriftligt utan muntligt. Det finns ännu ingen socialistisk regel som förbjuder föräldrarna att anteckna den information skolan ger.

En förälder anmälde förra året skolan till Skolverket som dess bättre friade. Nu har samma förälder begärt omprövning. Man kan fundera över vad som driver denna person. Betygen är frivilliga. Det är bara att tacka nej om man av någon outgrundlig anledning inte vill veta hur det går för ens barn i skolan. Denna förälder kämpar alltså för att förhindra andra föräldrar och elever som önskar betyg att få det. Helt sjukt!


Gemensam vuxenutbildningsregion

image85Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har genom sin utbildningsberedning, där jag är ordförande, under en längre tid arbetat med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion. Skälen är främst två.

image84För det första ger vi eleverna ett bredare utbud och större valfrihet. Utbildningsanordnare kan exempelvis starta smalare och mer målgruppsanpassade kurser när elevunderlaget är större. För det andra kommer samordningen att leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna. Samtliga 26 kommuner i länet har uttalat sig positiva till förslaget. Därmed kan det bli verklighet redan nästa år.


Förslaget har idag bevakats av  Dagens Nyheter, Radio Stockholm och TV4 Stockholm. Mer information om förslaget om den gemensamma vuxenutbildningsregionen hittar du
här (KSL).


Regionstämma med Medborgarskolan

image80Medborgarskolan i Stockholmsregionen hade på torsdagkvällen sin årliga regionstämma. Resultatet av verksamhetsåret 2007 skulle godkännas och läggas till image82handlingarna. Såväl verksamheten som ekonomin har gått utmärkt. Samtliga enheter och skolor i koncernen visar positivt resultat. Det samlade rörelseresultatet är det största någonsin. Samtidigt har antalet studiecirkeltimmar ökat med 15 procent på ett år. Styrelsens ordförande Sten Nordin omvaldes. Det gjorde även undertecknad som tjänstgör som ledamot.

Medborgarskolan är ett av landets största studieförbund med verksamhet i hela landet. Kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år omkring en miljon deltagare. Verksamheten är öppen för alla. Ambitionen är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Trivsamma lärandeformer förenas med höga krav på kvalitet och kompetens. 

Öppet hus på Solna Gymnasium

image79På torsdagskvällen hade Solna Gymnasium öppet hus. Första sökomgången till gymnasieskolorna är avslutad och besked till eleverna om preliminär intagning har skickats ut. Nu gäller det att marknadsföra sin skola inför omvalet som startar 22 april. Solna Gymnasium hade till denna kväll även bjudit in ett stort antal åttondeklassare. På så sätt påbörjas marknadsföringen inför nästa år redan nu. Smart tänkt av skolan. På Solna Gymnasium fanns det montrar för alla program. Även samarbetspartners som AIK och PEAB var närvarande och aktiva med att föra ut sina budskap.


Bilden: Jag på öppet hus på Solna Gymnasium. Passande dekor :-)


Skärpt kvalitetsgranskning

image80Solnas borgerliga majoritet företräder solnaborna och den politik vi fått väljarnas mandat att föra. Det innebär att vi har ett ansvar att ställa krav på verksamheterna, granska kvalitet och skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Kvalitet är något som uppstår i mötet mellan verksamhet och brukare. Vad som uppfattas som kvalitet kan variera mellan olika människor.


Under mandatperioden prioriteras utveckling av kvalitetsuppföljningarna. Det innebär att befintliga uppföljningsmetoder inventeras för att skapa ett mer målmedvetet, effektivt och tillgängligt system. Varje skola eller förskola ska granskas utifrån olika kvalitetskriterier. Främst gäller detta elevernas resultat och kunskaper. Årligen ska också enheterna redovisa mål och åtgärder som ska leda framåt. All denna information ska redovisas öppet och pedagogiskt på Internet och vara vägledande för det fria valet av barnomsorg och skola.


Lyckligare människor till höger

image79Christian Bjørnskov, forskare vid Aarhus School of Business, har  analyserat data från World Values Survey. Slutsatsen är att ju längre vänsterut man befinner sig, desto olyckligare är man. Den ytlige kan kanske tro att det har med pengar att göra. Det finns dock inget  samband mellan lycka och människors ekonomiska sits.

Sambandet är att lycka hänger ihop med hur rättvist man uppfattar att samhället är. De till vänster uppfattar oftare samhället som orättvist, och det gör dem bekymrade och därmed olyckliga, även om de själva har det bra. Resultaten är samma i alla 70 länder som ingått i studien. Liknade studier i USA har konsekvent visat samma sak i över 30 år. Inte ens att leva i stater som Sverige, med en enorm offentlig sektor, påverkar resultaten.

För mig är inte detta förvånande. Människor som sätter tilltro till sin egen förmåga och tar ansvar för sitt liv har stora förutsättningar att bli lyckliga. Lägger man ansvaret utanför sig själv, till exempel på staten eller samhället, blir man lätt ett offer för omständigheterna. Tror man att det är någon annan som håller i ratten känner man sig självklart maktlös när det svänger åt ett håll man inte tycker om.

Vem ställer krav på föräldrarna?

image76I Svenska Dagbladet kan man idag läsa rubriken "Barn stängs av från förskolan". Artikeln handlar om att fyra av fem svenska kommuner stängt av förskolebarn sedan föräldrarna inte betalt avgiften.

I artikeln uttalar sig barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg, före detta socialdemokratisk politiker. Hennes kommentarer vänder sig uteslutande mot kommunerna. Nyberg efterlyser en bättre dialog mellan kommunen och föräldrarna. Tror hon inte att det sker en dialog redan idag? Vidare säger hon att det måste gå att komma överens med föräldrarna om en annan lösning. Vad bra! Nästa gång vi har obetalda fakturor ska vi kontakta barnombudsmannen.

Kära barnombudsman och Svenska Dagbladet. Rubriken på artikeln borde istället vara "Föräldrar tar inte ansvar för sina barn". Det är anmärkningsvärt hur etablissemanget gång på gång lastar samhället för att enskilda människor inte tar ansvar. Vi har en maxtaxa som innebär att kommunerna subventionerar barnomsorgen med 90 procent av kostnaden. Om vuxna människor väljer att ha barn är det rimligt att de också tar ansvar för dem. Att betala tio procent av kostnaden för förskolan är en bra början.

Bättre skola med tidiga kunskapstester

image75En framgångsrik modern skola kan inte ge kunskap på samma sätt och i samma takt till alla. Varje elev har unika förutsättningar och behov som man måste anpassa undervisningen efter. Så här långt brukar de politiska partierna vara överens. Skolan bör också fokusera all kraft på lärandet. Detta är i vissa kommuner lättare sagt än gjort. Röda politiker vill där använda skolan som verktyg för att lösa alla samhällets problem. Om barnen är feta ska skolan hantera det. Om ungdomar slåss på fritiden är det skolan som förväntas ta ansvar. Listan kan göras lång. Lärarna måste idag lägga allt för mycket energi på annat är kunskapsförmedling.

Utöver att skolan arbetar med en individualiserad undervisning och att man fokuserar på lärandet finns det en tredje nödvändig framgångsfaktor. Att mäta varje elevs kunskaper, ofta och tidigt. När det gäller den frågan har det under alla år pågått en politisk strid mellan det blå och det röda laget. Därför blir jag så glad när jag läser dagens DN-debatt. Där skriver en moderat, en socialdemokrat och en förvaltningschef från Haninge germensamt om just detta. Redan i lågstadiet har man genomfört betygsliknande tester. På så sätt har brister synliggjorts vilket gjort att stödinsatser tidigt satts in. Resultaten är mycket goda.

Kunskap och ordning i skolan

image74I valrörelsen gjorde moderaterna i Solna ett par valfilmer som publicerades på nätet. I den ena fick jag förmånen att beskriva varför moderaterna är bäst på skolpolitik:

"Skolans uppgift är att ge eleverna kunskap. En förutsättning för det är ordning och arbetsro. Därför måste buset bekämpas så att lärarna kan göra sitt jobb."

Dessa ord är min ledstjärna varje dag. Allt vi gör i barn- och utbildningsnämnden tar sikte på kunskap och ordning i skolan.


Granska oss!

image73Inför valrörelsen 2006 antog moderaterna i Solna ett kommunalt handlingsprogram. Detta dokument är grunden för den politik vi ska bedriva under mandatperioden. Man kan även säga att detta är våra löften till solnaborna. Nu är det förvisso inte så att moderaterna styr ensamma, utan vi ingår i en allians. Därför måste vi naturligtvis kompromissa en del.

I en fungerande demokrati granskas såväl politiken som beslutsfattarna. Därför uppmanar jag alla solnabor att läsa vårt program och ställa oss till svars. För dig som inte har lyckan att vara solnabo - ge länken till dina lokala moderater. De blir inte de första att kopiera vårt program :-)

Lärarlegitimation ett bra förslag

image73Läraryrkets status behöver höjas av många skäl. Inte minst eftersom det är ett sätt att få duktiga människor att söka sig till yrket i framtiden. En statushöjning kommer inte genom prat. Hade det varit så enkelt hade statusen varit enorm efter många år av babbel från flertalet partier, media och tyckare. Nu har vi en regering som inte bara pratar utan som också är beredd att anta skarpa förslag.
image74
Ett sätt att höja statusen är att införa en lärarlegitimation. Krav för legitimationen är, enligt det kommande regeringsförslaget, att man måste ha en lärarexamen. Därefter ska man ha jobbat ett år på en skola, med stöd av en handledare. Efter det får man ansöka om auktorisering hos Skolverket. Legitimationen kan vid misskötsel dras tillbaka. Vid sidan av mer individuell lönesättning är detta ett bra sätt att höja lärarnas status. Förslaget presenteras i juni.


Rätt att lägga ner IV

image71Svensk skolpolitik har under ett antal år präglats av ett utbrett strutsbeteende. När grundskolan misslyckats har man sänkt kraven till gymnasiet. När gymnasiet misslyckats har man sänkt kraven till högskolor och universitet. Detta är naturligtvis ett helt galet sätt att bedriva skolpolitik på. Därför är Gymnasieutredningens förslag att lägga ner det individuella programmet ett viktigt steg i rätt riktning.

Gymnasieskolans uppgift är att förbereda eleverna för yrkeslivet eller högre utbildning. Denna uppgift och detta fokus måste vara vägledande från första dagen en elev promenerar in på gymnasiet. För att detta ska vara möjligt måste eleverna ha med sig nödvändiga kunskaper från grundskolan. Idag lägger gymnasieskolorna stora resurser på att bedriva utbildning på grundskolenivå. Problemet måste lösas i grundskolan.

Idén med det individuella programmet bygger på motsatsen. Därför är det helt rätt att lägga ner detta program för att istället se över grundskolan. Utredningens förslag är att erbjuda de elever som inte har tillräckliga kunskaper efter nian att gå ett tionde år i grundskolan. Den svenska skolplikten fokuserar allt för mycket på tid. Det är bättre om man fokuserar på vad alla elever som lämnar grundskolan ska kunna.

Plus 2800 miljoner kronor

image63På kommunfullmäktigesammanträdet i måndags godkändes årsredovisningen för 2007. Sedan Solna fick ett borgerligt styre 1998 har den ekonomiska utvecklingen varit fantastisk. Överskott alla år! Bara de senaste fem åren har staden sammantagit gjort ett överskott på 575 miljoner kronor.

Våra kritiker hävdar att vi bara klarar av att visa sådana resultat för att vi säljer stadens egendom. Det är långtifrån hela sanningen men visst ligger det något i det. Tillgångar som staden inte behöver för att ge god service säljer vi. Samma kritiker påstår att vi lever upp tillgångarna. Detta är direkt fel.

Överskottet har först och främst gått till att betala av stadens lån. På så sätt slipper vi att årligen betala sura räntor, vilket flertalet av landets kommuner gör. Sedan vi blev skuldfria har vi placerat överskotten så att de istället ger årlig utdelning som vi använder till att ge god kommunal service. Solna stads finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 2,8 miljarder kronor.

Ofta får man höra att vi är så snåla bara för att vi envisas med att ha landets lägsta skatt i Solna. Vi hävdar då att vi är generösa mot kärnverksamheterna. Anslagen till skolan och äldreomsorgen är jämförelsevis höga i Solna. Detta får våra politiska motståndare inte ihop. Låg skatt och höga anslag går i deras värld inte att kombinera. I vår verklighet går det alldeles utmärkt.  Med cirka 150 miljoner i finansiellt överskott.

Har du slutat slå din fru?

Till fullmäktigesammanträdet i går kväll hade socialdemokraterna hade skrivit en motion om att tvinga friskolorna att ingå i kommunens kvalitetsredovisning. Den borgerliga majoriteten besvarade motionen med motiveringen att tvång inte är nödvändigt eftersom de fristående skolorna ändå är med på frivillig basis. Börjar vi vifta med pekpinnar finns risken att det goda samarbetsklimat vi har blir lidande.


image69Skolornas redovisningar och kommunens rätt att påverka friskolorna regleras av skollagen och tillsynen sköts av Skolverket. Därför kan vi som stad inte kräva vad som helst av friskolorna. Vår linje, att samarbeta, anser vi därför vara mer fruktbar. Att alla skolor ska granskas och kunna jämföras är den största utmaningen barn- och utbildningsnämnden arbetar med. Det är just detta den socialdemokratiska motionären efterlyste.


Utifrån detta kan man tro att debatten borde bli ganska kort. Så blev det inte. Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Lars Granath (fp) och jag inledde med att diplomatiskt framföra att intentionerna i motionen är goda, att vi vill uppnå samma sak och att vi når bättre resultat utan tvång. Detta föranledde, märkligt nog, ett flertal socialdemokrater att med högljudda röster påstå att vi inte tycker att det är viktigt med kvalitetsgranskning.


Hur för man en konstruktiv diskussion med någon som inte lyssnar? Det är som att försöka besvara den klassiska frågan "har du slutat slå din fru?". Konsekvensen av socialdemokraternas agerande kan bli att majoriteten helt enkelt struntar i att föra en diskussion i fullmäktige. När de upplever att vi gör så muttrar de också, men då sparar vi åtminstone tid.


26 500 på allsvensk premiär med AIK

image67
Ett riktigt härligt vårtecken är allsvensk premiärmatch på Råsunda. Hela 26 500 människor hade kommit för att se AIK möta Kalmar FF i den härliga vårsolen. Kanske berodde det på det underbara vädret att både Lars-Erik Salminen och jag spelade på storvinst för AIK. Visst gör solen att man kan bli lite väl optimistisk när man levt i mörker i flera månader.


image68Matchen slutade 0 - 0 vilket var både rättvist och beskrivande för spelet. Helt enkelt en jämn match utan speciellt många målchanser. Trots detta var det underbart att återigen få sjunga med i AIK-sången. Det märktes att klacken väntat länge på att få hjälpa sitt lag. Norra stå kokade av ett underbart oväsen.


Efter nästan tio år i Solna har jag förlikat mig med att det går att vara både AIK:are och Helsingborgare på samma gång. Det blir bara jobbigt när de två lagen möts inbördes. Några Solna-vänner påstår att det är omöjligt. Kanske för dem, men inte för mig.

RSS 2.0