Hög kompetens i Solnas förskolor

Solna är den kommun i länet som har den högsta andelen högskoleutbildad personal i de kommunala förskolorna, hela 51 procent. De enskilda förskolorna ligger tyvärr betydligt lägre med 30 procent. Totalt sett ligger Solna dock på en delad andraplats. Andelen högskoleutbildad personal är ett bra mått på vilken pedagogisk kompetens förskolorna erbjuder. Det innebär inte att man inte kan bedriva en verksamhet med hög kvalitet med en lägre andel.

Lokaltidningen Mitt i Solna belyste detta i förra numret. Artikeln i sig är saklig. Tyvärr valde rubriksättaren att fokusera på det negativa. Tråkigt när vi sammantaget lyckats väl. Barnomsorgen i Solna har de senast fyra åren byggts ut med 660 platser. Det har inneburit att vi rekryterat mycket ny personal. Generellt sett råder det stor brist på utbildade förskollärare. Det har vi inte märkt av i Solna vilket vittnar om att staden är attraktiv att arbeta och verka i.

Korrupta polisernas land

Skrivet den 25 september 2008


Under fem dagar har jag rest runt i Azerbajdzjan. Sex gånger har polisen stoppat oss. Alltid med stora gester, höga röster och blickar som kan döda. Första gången stoppades vi på vägen från Baku till Sheki. Vår chaufför stoppades på en 80-väg när han klockades i 81 kilometer i timmen. Detta föranledde en kvarts förhandlande som slutade i en muta på dryga hundralappen. Vår coola chaufför krävde kvitto. :-)

På våra resor åkte vi i tre bilar. Två Mercedes för oss gäster och en Lada. På vägen tillbaka till Baku åkte vi fast igen. Den gången stoppades Ladan som körde först. När den stoppades stannade givetvis även vi i de två Mercedesarna. Då tyckte poliserna uppenbarligen inte att det var lika angeläget längre. I Azerbajdzjan är bilmärke uppenbarligen av största vikt. Ladan fick köra utan anmärkning.

I Baku åkte vi på en sightseeing med taxi. När vi åkte in i en rondell stod två poliser och gestikulerade. Den ena vinkade att vi skulle köra medan den andra vinkade att vi skulle stanna. Vår chaufför valde att köra. Det gjorde att den senare polisen blev galen. Vi blev invinkade och den gamla mannen som körde taxin fick böter för att han inte lydde polisens signal. Han fick många dollar i dricks.

Ytterligare två gånger blev vi stoppade utan att det blev någon större dramatik. Vi körde inte för fort. Poliserna ville nog bara visa att de hade makt. Sista gången vi stoppades körde vi definitivt för fort. Då gick en av våra azeriska vänner ur bilen och förklarade högtidligt att det i bilen fanns Europaparlamentariker med brådska. Då var det bara att köra vidare. Vi valde att se mellan fingrarna med denna ickesanning.

Hemma i Sverige brukar jag påstå att vi har för få poliser på gator och torg. Det står jag fast vid. Polisen i Sverige har ett tydligt uppdrag att skydda oss från övergrepp. I Azerbajdzjan är det ofta poliserna som står för övergreppen.


Detta inlägg blir det sista från Azerbajdzjan. I natt klockan 03.40 går planet tillbaka till Frankfurt för vidare transport till Stockholm. Man vinner tre timmar i tidsskillnad så jag landar på Arlanda 09.15. Azerbajdzjan är ett land med stora kontraster. Jag avslutar med två bilder som får åskådliggöra detta.

Sanna hjältar

Skrivet den 25 september 2008


Den andra resan i Azerbajdzjan gick till Lyankaran.  Även denna resa omfattade åtskilliga mil genom öken. Lyankaran ligger rakt söderut ett par mil innan gränsen till Iran. Resan gick längs med Kaspiska havet där oljeplattformarna ligger tätt.

Klimatet i de södra delarna skiljer sig markant. Luftfuktigheten är mycket hög och landskapet är nästan regnskogsliknande. Vi genomförde seminarierna som planerat och fick träffa ett antal nya glada azerer.

På kvällen hade vi en middag där varje klunk vodka skulle hedras med ett tal. En av azererna talade mycket väl om Sverige och tackade för att vi delat med oss av våra erfarenheter. Han sa att vi var hjältar i hans ögon.

Mitt tal handlade om vilka de verkliga hjältarna är. Sverige har inte varit i krig på 250 år. Det är fantastiskt bra och det är det enskilt största skälet till vår goda utveckling. Jag är stolt över att vara svensk och jag älskar mitt land.

Det finns dock en baksida som är mindre vacker. När nazisterna ockuperade våra grannar Danmark och Norge var vi neutrala. När kommunisterna ockuperade våra grannar, de baltiska staterna, var vi neutrala.

De människor som agerar för mänskliga rättigheter och demokrati trots att de lever i en diktatur är de sanna hjältarna.


Bilderna: Oljeborrtorn i Kaspiska havet, oljeborrtorn i öknen, regnskog, vårt hus, vedeldad varmvattenberedare, seminariet, middagen och en tupplur. 


Black January


Den 20 januari 1990 intog sovjetisk militär Azerbajdzjans huvudstad Baku. 133 människor dödades, 611 människor skadades, 841 människor arresterades och 5 människor saknas fortfarande. Varför? Därför att befolkningen hade fräckheten att genomföra fredliga demonstrationer för frihet från förtryck och ett oberoende från Moskva.


I Baku minns man tragedin och vårdar minnet av de stupade. På bilden ser du minnesstenarna över offren. Några av dem var knappt tonåringar när de mördades av kommunismens hantlangare.


Störst av allt är kärleken

Skrivet den 24 september 2008

Att ingenting är större än kärleken kan tyckas vara en självklarhet. Så är det dessvärre inte i den del av världen jag befinner mig i nu. Rasad heter en av våra följeslagare på resan genom Azerbajdzjan. Han är uppvuxen två mil från gränsen till Iran. Rasad blev förälskad i en kvinna från en by tre mil bort - i Iran. Till Rasads lycka var kärleken besvarad.


Här är ett äktenskap inget som bara involverar två förälskade människor. Vill man gifta sig måste familjerna förhandla. Alla vi samtalat med här ser det som en självklarhet. Förhandlingen handlar om hur mycket mannens familj ska betala till kvinnans familj. Eftersom Rasad inte var från Iran blev priset högt.


För att de kära skulle få varandra beslutades att Rasads familj skulle betala 300 guldmynt till kvinnans familj. Sorgligt, eftersom hans familj inte hade råd. De förälskade tvingades därför att gå skilda vägar. Principen är - gärna kärlek men först rejält med guld.


Ökenvägen till Sheki

Skrivet den 23 september 2008


Den första av två resor i Azerbajdzjan gick till Sheki, som ligger i landets nordvästra hörn. Vår utgångspunkt, huvudstaden Baku, ligger längst i öster. Sheki är en liten stad nära gränsen till såväl Ryssland som Georgien. Längs de 30 milen såg vi öken, öken och åter öken. Med jämna mellanrum fick vi tvärbromsa för en flock får, getter, kor eller åsnor. Därefter kom bergen. Sheki ligger högt i en dal mellan gröna vackra berg. Efter avgaserna i Baku och åtskilliga mil ökensand var den friska bergsluften underbar.

De 30 milen tog sju timmar att avklara vilket säger en del om landets vägstandard. Ibland finns det asfalt - ibland kör man på något som närmast kan liknas vid en åker. En av våra bilarna gav upp på vägen vilket försenade oss en stund.

I Azerbajdzjan är Ryssland inte precis ett land man gillar. Vem kan klandra dem? En del kulturella drag finns dock kvar sedan sovjettiden. Vodka är ett måste till varje måltid och ett nej accepteras inte. Det gäller att smutta försiktigt för glaset fylls på hela tiden.

I Sheki höll vi våra seminarier för ett fyrtiotal glada azerier. Först hälsade NIPA:s lokala partiledare, Abdulfas Bagirov, deltagarna och oss välkomna. Därefter talade partiets generalsekreterare Fuad Muxtarov om vikten av utbildning inom partiet. Det första seminariepasset handlade om förhandlingsteknik. Det hölls av en av NIPA:s experter, Rasad Bayramov.

Därefter var det min tur att tala om alliansarbetet i Sverige. Sista seminariepasset höll Veiko Lukmann som är politisk rådgivare åt Estlands förra premiärminister Mart Laar. Eftersom Azerbajdzjan och Estland båda varit delar av Sovjet var Veikos anförande mycket intressant och givande.

Dagen efter var det återfärd till Baku. Ytterligare sju timmar. Att läsa på vägen var lönlöst eftersom bilen skumpade hysteriskt. Tack och lov hade jag min MP3-spelare laddad.


Det röda järngreppet släpper inte Azerbajdzjan

Skrivet den 22 september 2008


Söder om bergskedjan Kaukasus och väster om världens största insjö Kaspiska havet ligger Azerbajdzjan. Landet är, som det heter, en enhetsstat. Det innebär att landet styrs av en socialistisk diktator, president Ilham Alijev. Andra partier är tillåtna men de lever ständigt under hot från statsmakten. Flera oppositionspolitiker sitter fängslade bara för sina åsikters skull. Azerbajdzjan var tidigare en sovjetisk republik. Trots självständigheten har det röda järngreppet inte släppt landet.

Valen är endast kosmetika. Hela landet är tapetserat med klämkäcka affischer på diktatorn. Konstitutionen ändras regelbundet så att oppositionen inte kan verka. Inför det kommande presidentvalet i oktober har alla motkandidater dragit tillbaka sin kandidatur i protest mot regimen. När man befinner sig i landet med uppdrag att stötta ett oppositionsparti har man ständigt en obehagskänsla i kroppen. Som i alla socialistiska länder är kontrollen stenhård.

Azerbajdzjan har  8,5 miljoner invånare varav 2 miljoner lever i huvudstaden Baku. En del av landet är Nagorno-Karabach som fram till 1991 var en region med visst självstyre. Mellan 1991 och 1994 rasade ett krig om landsdelen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Sedan dess är Nagorno-Karabach och ett omgivande område ockuperat av Armenien. Totalt handlar det om en femtedel av Azerbajdzjans yta.


Azerbajdzjan är ett land rikt på naturresurser, främst olja. Intäkterna går dock inte till landets välstånd. Presidenten har sett till att resurserna istället landar hos honom själv eller någon närstående. Korruptionen i landet är enorm.

Under mina fem dagar i Azerbajdzjan ska vi, utöver huvudstaden Baku, besöka Sheki i nordväst nära Ryssland och Georgien samt Lyankaran i sydöst på gränsen till Iran.


Olika kall i livet

Nu har vi med hjälp av Lufthansa lämnat Frankfurt. Den kulinariska flygplansmiddagen är intagen och vi har just flugit ut över Svarta havet. Jag sitter bredvid en trevlig tysk kille som arbetar på en myndighet i Bonn. Han ska på en internationell konferens i Baku om hur radiofrekvenserna är fördelade. Tydligen ska även svenska myndigheter vara där. Alla har vi olika kall i livet.


På väg till Azerbajdzjan


Idag reser jag med Jarl Hjalmarson Stiftelsen till Azerbajdzjan. Mitt uppdrag är att tala om allianssamarbete med företrädare för National Independent Party of Azerbajdzjan (NIPA). Landet styrs idag av en socialistisk diktatur. Andra partier är dock tillåtna. På grund av splittring har de inte lyckats utmana makten. Det finns närmare 60 oppositionspartier varav många är center-right. Min roll är att beskriva hur man kan samarbeta framgångsrikt mellan olika partier på ett lokalt plan.


Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetar för moderaterna med internationellt samarbete gentemot systerpartier runt om i världen. Huvudfokus ligger på utvecklingsländer där en demokratisk process är inom räckhåll. Det är förstås alltid en definitionsfråga. En viktig utgångspunkt är att vi ska kunna verka utan att bli arresterade. Det känns tryggt :-)


Resan till Azerbajdzjans huvudstad Baku går via Frankfurt. I skrivande stund sitter jag på planet dit och får bakgrundsinformation av Katarina Wallberg (bilden) som arbetar på Jarl Hjalmarson Stiftelsen.
 


Solnamoderaterna vässar klorna

Fredag till lördag befinner sig Solnamoderaternas styrelse på Ålands hav. Med på resan är även alla moderata gruppledare i Solna. Birka Paradise är mer än en nöjesbåt. Det finns även en trevlig konferensanläggning, vilket glädjer en kommunalman.


Syftet med konferensen är att stämma av vad vi genomfört under den första halvleken av mandatperioden. Utgångspunkten är vad vi lovade solnaborna i valet 2006. Det är nyttigt att stanna upp i det dagliga arbetet och reflektera över målen och vad vi åstadkommit. När vi kommer hem ska arbetet ta ny fart så att solnaborna får anledning att bli stolta över oss.


Solna satsar på skärpt kvalitetsgranskning

PRESSMEDDELANDE
Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Genom en skärpt kvalitetsgranskning ska resultaten i Solnas skolor förbättras. Kunskapsresultaten ligger idag strax över det förväntade värdet (SALSA) som Skolverket årligen tar fram. Barn- och utbildningsnämnden har nu fastställt ett antal kvalitetsmått som lättillgängligt ska presenteras på stadens hemsida. Måtten har tagits fram i samarbete med föräldrar. Resultaten kommer att ligga till grund för en tydligare målstyrning gentemot varje skola eller förskola i Solna. Såväl kommunala som enskilda verksamheter ingår i granskningen.


- Genom en vassare och öppnare kvalitetsgranskning underlättar vi för barn och föräldrar att göra medvetna val. Synliggörande av resultaten leder även till att upprätthålla och stärka utvecklingsarbetet. Alla skolor och förskolor i Solna ska ständigt sträva mot att förbättra elevernas resultat, säger skolkommunalrådet Henrik Kelfve.


Under hösten kommer kvalitetsmåtten successivt att presenteras på stadens hemsida. De mått barn- och utbildningsnämnden fastställt är:


Förskola

• Barnens trivsel

• Barnens trygghet

• Antal barn per pedagog

• Andel personal med högskolebehörighet


Grundskola

• Elevernas trivsel

• Elevernas trygghet

• Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan

• Andel elever som uppnår målen i alla ämnen (åk 5)

• Andel elever som uppnår målen i alla ämnen (åk 9)

• Andel elever som uppnår målen i 16 ämnen (åk 9)

• Genomsnittligt meritvärde

• Antal elever per lärare

• Andel lärare med högskoleutbildning


För mer information:

Henrik Kelfve (m), 070-344 71 70, henrik.kelfve@solna.se


Bättre ledning med ny skolorganisation


Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat beslut om en ny organisation för den kommunala skolan i Solna. Sedan ett antal år har förskolor och grundskolor i ett område ingått i samma organisation med rektor som chef. Tanken var att det skulle gå en röd tråd genom verksamheterna. Det var en god tanke som dock har haft sina baksidor. Beslutet vi nu fattat innebär att vi delar på förskola och grundskola.

Stadens rektorer har haft allt för stora ansvarområden. Det har påverkat deras möjlighet att vara pedagogiska ledare och vara delaktiga i det dagliga arbetet. Nu kan de fokusera på utvecklingen av skolan så att elevernas resultat förbättras. Med den nya organisationen blir förskolorna egna resultatområden med en ansvarig chef. Därmed blir det även där en tydligare ledning.

Solna är en av de kommuner i landet där invånarna utnyttjar valfriheten mest. Därmed faller tanken med den röda tråden. Allt färre barn går i förskola och grundskola i samma område.

Invigning av Stråkets förskola


Solnas barnomsorg byggs ut så det knakar. De senaste fyra åren har vi skapat 660 nya platser. Det är en ökning med uppåt 30 procent. Som jag skrivit om tidigare håller Solna på att bli en riktigt barntät kommun. Barnfamiljer flyttar till och stannar kvar i Solna som aldrig förr. Samtidigt föds det många nya barn. Det är jätteroligt - och en utmaning.

Senaste tillskottet av barnomsorg är Stråkets förskola i Råsunda. Igår fick jag äran att inviga den nya förskolan. Från nämnden överlämnade jag tre inflyttningspresenter - en bok av Astrid Lindgran, en kulram och en grunka man bankar morötter i.

Budskapet är att dagens förskolor ska arbeta målmedvetet med pedagogik som stimulerar barnens utveckling. Barn i förskoleålder är nyfikna, kunskapstörstande och har lätt att lära. Med leken som utgångspunkt ska man ta till vara på detta.


Utökad service ger bättre kvalitet

PRESSMEDDELANDE
Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Solna stad har infört 24-timmars webbservice - e-tjänst - för alla ärenden som rör förskoleverksamhet för kommunal och enskild verksamhet. Tjänsten innebär att servicen är åtkomlig via internet dygnet runt, alla dagar i veckan.


- Med den nya e-tjänsten förbättras servicen till barnfamiljerna i Solna väsentligt, säger Henrik Kelfve, skolkommunalråd i Solna. Vi ska ständigt sträva mot att öka kvalitet, tillgänglighet och valfrihet.


När föräldern loggar in via Solna stads hemsida möts han eller hon av en sammanfattning av de tjänster man utnyttjar idag samt önskar för framtiden. Via sidan kan scheman ändras, barn ställas i kö till förskolor och nya inkomstuppgifter uppges.


- Genom att införa internetbaserat val av förskola minskar administrationen i staden vilket skapar utrymme för andra satsningar. Nästa steg blir att redovisa alla förskolors kvalitet på webben, avslutar Henrik Kelfve.


Ytterligare information:

Henrik Kelfve, skolkommunalråd, 070-344 71 70, henrik.kelfve@solna.se

Birgitta Callenblad, förskolesamordnare, 08-734 25 51, birgitta.callenblad@solna.se


M-kvinnor på gång

I lördags talade jag på en utbildning som moderaterna i Stockholm stad och län anordnade. Utbildningen är en satsning på att stärka ett antal handplockade kvinnor. Under två år och cirka tio utbildningstillfällen ska de 35 deltagarna drillas. Målet är att moderaterna ska ha ett antal nya riktigt vassa kvinnliga kandidater i valet 2010.


Varje utbildningstillfälle har ett tema. Denna gång var det kampanj, opinionsbildning och kommunikation. Mellan varje gång får deltagarna hemuppgifter. En av deltagarna på denna gedigna utbildning är Jessica Jewrém från Solna. Hon sitter dessutom i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med mig. Jessica är en klok och trevlig person som har alla förutsättningar att bli en ännu starkare moderat kraft.
 
 


Solnas skolor mot toppen


PRESSMEDDELANDE

Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande


I våras granskades Solnas skolor av skolverket. I verkets rapport riktades viss kritik mot verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ställde sig i juni bakom ett stort antal åtgärder som ska bidra till att lyfta resultaten i Solna.

Åtgärderna avsåg bland annat:

     • förutsättningar att nå målen i årskurs 9

     • uppföljning och utvärdering av kunskapsresultat i samtliga ämnen i årskurs 5

     • kvalitetsredovisningar

     • erbjuda plats i tid inom förskoleverksamheten och

     • tillsynen över enskilt drivna fritidshem.


Skolverket har nu följt upp Solnas åtgärdsprogram och konstaterar att "Solna kommun har

vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna". Skolverket avslutar

därmed ärendet.


- Solna har mycket höga ambitioner för skolan. Skolverkets rapport har använts för att arbeta

konstruktivt för en allt bättre skola i Solna. Beskedet från Skolverket är ett kvitto på att vi är

på rätt väg, säger Henrik Kelfve, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


- Jag nöjer mig inte med det, därför pågår det en lång rad reformer som alla syftar till att öka

elevernas prestationer i staden. Solna stad satsar i jämförelse med andra kommuner mycket

pengar på skolan. Vår utmaning är att använda resurserna på ett allt mer målmedvetet sätt",

fortsätter Henrik Kelfve.


För mer information:
Henrik Kelfve, barn- och utbildningsnämndens ordförande, tel 08-734 25 44 eller henrik.kelfve@solna.se


Stadens dag

Igår var det stadens dag i Solna. Det firas med stadsvandringar, bussturer, båtturer, visningar av intressanta hus och underhållning. En stående och viktig programpunkt på Stadens dag är utdelningen av Solnas stadsmiljöpris. I år gick det till Skanska Fastigheter Stockholm AB för deras byggnad Hagaporten 3.

Själv ledde jag en stadsvandring genom Huvudsta. Ett tjugotal solnabor deltog trots att molnen hängde tunga i skyn. Turen blev lyckad och regnfri. Huvudsta har en intressant historia. Till exempel var det på Huvudsta gård som mordet på Gustav III planerades. Om detta och mycket annat kan du höra nästa år då det är dags igen.

Kan du inte vänta så länge går det bra att höra av sig. Jag går gärna en extratur.

* Bilden: Den guidade turen inleds på Johan Enbergs torg.

Brett stöd för hushållsnära tjänster

Skattelättnader på hushållsnära tjänster är positivt ur flera aspekter. Människor får bättre möjligheter att ägna sig åt livskvalitet. Det kan till exempel handla om att få mer tid med barnen och ändå ha möjlighet att göra karriär.

Demoskop har undersökt svenskarnas inställning till den borgerliga regeringens refom om hushållsnära tjänster. Hela 59 procent anser att reformen är positiv. Bara 31 procent anser att reformen är negativ. Därmed finns det ett brett folkligt stöd.

Nästan hälften av socialdemokraternas väljare är positiva. Det måste ställa till det för Mona Sahlin som gärna talar nedsättande om reformen. På socialdemokraternas hemsida kan man läsa följande om hushållsnära tjänster, skrivet av Susanne Eberstein (s):

"Den borgerliga regeringen strör pengar över de redan välbeställda".
Ursäkta?!? Hur kan en skattelättnad vara att strö pengar. Tror (s) att alla pengar i grunden är statens?

"Jag är övertygad om att de som köper hemtjänster har råd att betala det fulla priset".
De med lägre inkomster har nu också råd. I (s) Sverige är det bara höginkomsttagarna.

Som det nu är betalar alla inkomsttagare deras städning via sin skatt.
Är det sådan begränsad visdom som ligger till grund för (s) fördelningspolitik?

Jag är stolt över att regeringen infört skattelättnader för hushållsnära tjänster. Nu hoppas jag bara att begreppet hushållsnära kan vidgas ytterligare.


Krav på skattelättnad

Den politiska debatten och medias skildringar i Sverige har efter alla år med socialdemokratisk dominans haft en märklig utgångpunkt. De höga skatterna har tagits som självklara. Däremot har minskade bidrag mötts med misstänksamhet. Den som inte velat sprida skattebetalarnas pengar omkring sig har varit den stygga. Några djupa reflektioner om var pengarna faktiskt kommer ifrån har varit sällsynta.

Sedan valet har debatten och problembeskrivningen svängt 180 grander.  Den förra regeringen valde att ge stöd till människor genom att inrätta bidrag i olika former. Nuvarande regering ger istället stöd till människor genom att ge skattelättnader. Nu kritiseras inte regeringen främst för att man sänker bidrag utan för att skattesänkningarna inte är tillräckligt omfattande.

Det började när regeringen införde jobbskatteavdraget eller jobbavdraget. Reformen innebär en skattelättnad för alla personer som har inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Syftet är att det ska löna sig bättre att arbeta och att fler arbetslösa ska uppmuntras att komma tillbaka till arbetslivet. Däremot sänktes inte skatten för pensionärer i samma utsträckning.

Igår presenterade Allians för Sverige en överenskommelse inför höstens budgetproposition om förbättringar för de flesta av Sveriges pensionärer, bland annat genom sänkt skatt för pensionärer. Tyngdpunkten ligger på de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Den genomsnittliga skattesänkningen blir cirka 2 600 kronor per år.

Kritiken lät inte vänta på sig. Det trevliga är dock att nästan alla, från höger till vänster, kritiserar förslaget för att det inte tillräckligt. Till och med Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har sänkt skatt som krav. De skriver att förslaget är bra men att "det är långt kvar".

Stadsvandring i Huvudsta

På söndag firar vi Stadens dag i Solna. Det innebär att Solna kommer att fyllas av olika arrangemang. Det blir guidade bussturer, utdelning av årets stadsmiljöpris, uppträdanden och mycket mer. Centrum för firandet är Solnaplan där man kan njuta av diverse underhållning från scenen. Hela programmet finns i denna veckas nummer av Mitt i Solna eller via stadens hemsida.

För dig som är intresserad av Huvudsta vill jag bjuda in till en av dagens programpunkter - Stadsvandring i Huvudsta. Jag kommer då att leda en guidad tur med början vid Västra Skogens T-bana. Turen börjar 11.30 och tar cirka en timme. Vi avslutar vid Huvudsta strand.

Den som vill ta del av ytterligare Solnakunskap kan åka med på en guidad båttur från Huvudsta strand klockan 13.00. Lars Göransson leder turen på m/s Aphrodite som betraktar Solna från Ulvsundasjön.


Välkommen Anton!


Från den 15 september kommer Anton Vajk att arbeta som politisk sekreterare för moderaterna i Solna. Anton är 27 år gammal och infödd solnabo. Han har varit politiskt engagerad i Solna under flera år med uppdrag i kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Han lämnar en anställning som politisk sekreterare för moderaterna i riksdagen som han haft sedan valet 2006.

Politisk sekreterare i Solna innebär att man formellt är anställd av Solna stad men att man arbetar åt partiets gruppledare. Enligt en överenskommelse mellan partierna i Solna har alla, i fullmäktige representerade partier, rätt till en anställd politisk sekreterare. Arbetet går i huvudsak ut på att serva gruppledaren och de förtroendevalda med politiska underlag och att arbeta med pressen.

Anton Vajk är en kunnig, engagerad och omtänksam person. Han har med dessa egenskaper alla förutsättningar att bidra till vår kommande valseger i Solna 2010.

Varmt välkommen Anton!


RSS 2.0