Vägen till valfrihet för gymnasieeleverna

Alla moderata kommunalråd i Stockholms län träffas regelbundet. På "kommunalrådsgruppen" i fredags redovisade jag hur arbetet för en gemensam gymnasieregion fortskrider.

Gymnasieskolan är en kommunal angelägenhet. I Stockholmsregionen är dock varje kommun för liten. Inte främst ur kommunens perspektiv. Framför allt är kommungränserna ointressanta för eleverna. Eftersom kommunerna i Stockholms län i huvudsak varit borgerligt styrda har allt mer valfrihet införts. Så länge varje kommun har egna regler uppstår dock problem. Vad ska en skolplats få kosta? Ska några elever ha förtur och i så fall varför? Hur organiserar man antagningen? Hur gör man utbudet överskådligt och begripligt för eleverna?

Dessa frågor har Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) arbetat med under närmare tio år. Framför allt har diskussionerna drivits utifrån KSL:s utbildningsberedning där jag har förmånen att vara ordförande. Under förra året startades den gemensamma gymnasieintagningen där i stor sett alla kommuner ingår. Inför årets gymnasieval tecknades samverkansavtal mellan kommunerna i länet för att öka valfriheten. Det innebär att elever söker i första hand till alla kommuner med avtal. Urvalet sker uteslutande utifrån betyg.

Arbetet med att ta fram ett nytt och mer omfattande avtal inför nästa år pågår. Målet är att alla länets kommuner ska ha ett gemensamt avtal som omfattar alla 17 nationella program. Lyckas vi blir valfriheten total och länets elever får tillgång till ett mycket omfattande och varierat utbud av gymnasieutbildningar. Idag har vi en situation som inte är glasklar vilket framgår av bilden till höger. Det är dock viktigt att påpeka att valfriheten i år ökat har markant jämfört med tidigare år.

Skälet till att vi inte nått hela vägen är att Stockholm stad valt att undanta samhälls- och naturvetenskapliga programmen. Deras undantag har resulterat i att sex södertörnskommuner har tecknat ett eget samverkansavtal. Det har också resulterat i att Värmdö önskat undantag för Sp och Nv, vilket alla kommuner utom fyra har godkänt.

Min ambition är att vi redan nästa år ska nå slutmålet - ett avtal som inkluderar alla kommuner och alla program. Om vi inte förmår övertyga Stockholm stad om fördelarna med detta krävs en bra lösning som är ett steg på vägen. Genom utbildningsberedningen har två alternativ (A och B) tagits fram. Till vänster kan du se alternativ A. Förändringen innebär att Stockholm stads undantag gäller även för elever från Stockholm stad som söker till skolor i övriga länet. Denna förändring minskar valfriheten i Stockholm stad men leder till att ett antal undantag försvinner. Avtalet och valfriheten blir enklare.

Det andra alternativet, som du hittar till höger, är det som flertalet kommuner sagt sig förespråka. Det innebär att alla 25 länskommuner tecknar ett avtal som omfattar alla program. Därutöver kan enstaka eller flera kommuner teckna ytterligare avtal med Stockholm stad. Detta alternativ är enkelt att förstå och det sätter press på Stockholm stad. Nackdelen är att Stockholm stad fjärmas från det regionala samarbetet.

Under den närmaste tiden framöver kommer ett förslag till avtal att tas fram av utbildningsberedningen. Ännu finns det tid för Stockholm stad att ställa upp på den bästa lösningen - fullständig valfrihet för länets gymnasieelever. Fortsättning följer...


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0