Solnamoderaternas årsmöte

image66
På fredagkvällen samlades cirka 120 moderater i Skytteholmsskolans matsal. Solnamoderaternas årsmöten är alltid mycket trevliga och välbesökta tillställningar. Denna gång fick vi lyssna på handelsminister Eva Björling och Solnas borgmästare Lars-Erik Salminen. Eva Björling slog fast att hon hellre vill kalla sig frihandelsminister. Det lovar gott. Lars-Erik Salminen gav en aktuell bild av vad som händer i Solna.

Föreningens ordförande Pehr Granfalk omvaldes enhälligt. Han och den övriga styrelsen kommer jobba stenhårt framöver för att fler solnabor ska bli medlemmar i moderaterna. Nu gäller det också att skruva upp den utåtriktade verksamheten. Det finns mycket i Solna att vara stolt över. Det ska vi se till att alla solnabor känner. Efter själva årsmötet bjöd föreningen på en fantastisk buffé.

* Bilden: Elisabeth Falk, Pehr Granfalk, Magnus Nilsson och Lars-Erik Salminen.

Skattemiddag för tio

Tänk er att tio personer går ut varje dag för att äta middag tillsammans. Notan för de tio hamnar på 1.000 kronor. Om de delade upp notan på samma sätt som vi betalar skatt skulle det bli ungefär så här:

image65- de fyra första - de fattigaste - skulle inte betala något alls
- den femte skulle betala 10 kr
- den sjätte skulle betala 30 kr
- den sjunde 70 kr
- den åttonde 120 kr
- den nionde 180 kr
- den tionde - och den rikaste - skulle betala 590 kronor.

De bestämde sig för att betala notan på det viset. De tio åt middag på restauranten varje dag och kände sig nöjda med uppgörelsen - tills en dag, då ägaren till restaurangen gav dem rabatt. "Eftersom ni är så bra kunder", sa han, "så ger jag er 200 kronor i rabatt". Middag för tio skulle då kosta 800 kronor.

Gruppen ville fortfarande betala middagen på det sätt vi betalar skatt. Så de fyra första påverkades inte, de fick fortsätta att äta gratis. Men hur skulle de andra sex göra - de som betalade? Hur skulle de dela upp rabatten så att alla skulle få sin "beskärda del"? De sex personerna insåg att 200 kronor delat med sex blir 33,33 kronor. Men - om de drog bort det från varje persons andel, skulle den femte och sjätte personen få betalt för att äta.

Restaurangägaren föreslog att det vore rättvist att reducera varje persons nota ungefär proportionellt, och satte i gång att räkna på det belopp varje person skulle betala. Resultatet blev att även den femte personen fick äta gratis, den sjätte fick betala 20 kr, - den sjunde 50 kr, - den åttonde 90 kr, - den nionde 120, - vilket ledde till att den tionde personen fick betala 520 kr istället för tidigare 590. Alla sex personerna fick lägre pris än tidigare och de fyra första fick fortsätta att äta gratis.

Men plötsligt började personerna jämföra vad de sparat.
"jag tjänade bara en tia av rabattens 200 kr", började den sjätte personen. Han pekade på den tionde: " Men han tjänade 70 kr!"
"Precis", sa den femte personen, "jag sparade också bara en tia". Det är orättvist att han fick sju gånger så mycket som jag!"
"Det är sant!" Skrek den sjunde personen. "Varför skall han få 70 kr tillbaka när jag bara fick 20 kr? De rika ska alltid få det bättre!"
"Vänta ett tag!, Skrek de fyra första unisont. "Vi fick ju ingenting alls! Det här systemet utnyttjar de fattiga!"

De nio personerna omringade den tionde och gav honom stryk. Nästa kväll kom han inte till middagen, så de nio satte sig ned utan honom. När så notan kom in upptäckte de något viktigt. Det fattades 520 kr...

Högern - folklig frihetsrörelse

image65Denna annons fann min svärmor i tidningen Husmodern från 1948. Tidningen hade hennes mamma sparat i alla år.

Det gamla högerpertiets pr-avdelning hade nog inte fått så många uppdrag idag. Det är dock intressant att slutklämmen och det politiska budskapet fortfarande är högaktuellt.

* Husmodern var en tidskrift "för de svenska hemmen" som gavs ut mellan 1917 och 1988. Den grundades ursprungligen av hemkonsulenten Thora Holm och journalisten Elsa Nyblom. 1920 övertogs tidskriften av Åhlén & Åkerlunds förlag och den var en av de populäraste svenska veckotidningarna på 1930- 40- och 50-talen.Stort stöd för tidigare betyg

Rapport redovisade igår en undersökning om betyg som Sifo genomfört med 1000 tillfrågade. Över 70 procent av de tillfrågade ville ha betyg tidigare. Även bland de rödgröna fanns det en majoritet. Hela 48 procent av vänstersympatisörerna delade uppfattningen att tidigare betyg är önskvärt. Detta trots att vänsterpartiet vill avskaffa betygen helt.

Fler och tidigare betyg i skolan räcker inte för att ge eleven och föräldrarna feedback. Internetbaserade individuella utvecklingsplaner är ett redskap som skapar daglig uppföljning och kommunikation. Betyg har dock den fördelen att de är tydliga och har tyngd. Några av kritikerna till betyg anser att den press på eleven som betyg skapar är negativ. Jag är av den motsatta uppfattningen.

De unga är vår framtid

I mitt förra inlägg refererade jag till Luciano Astudillos tid i SSU:s Skånedistrikt. Mina erfarenheter, som jag lastar Astudillo för, har dock några år på nacken. Därför roade jag mig med att läsa igenom SSU-Skånes hemsida.  Man kan lugnt påstå att den vänsterextrema linjen ligger fast. Följande påståenden har jag hämtat ur texten som beskriver vad SSU står för:

image61- Vi lever i en kapitalistisk värld, ett klassamhälle
- Vi lever i en värld där några tjänar på att förtrycka andra
- Kapitalismen bygger på djupt odemokratiska strukturer
- Ett samhälle kan inte vara demokratiskt utan socialism
- Vårt samhälle är patriarkalt kapitalistiskt med strukturellt rasistiska förtecken
- Kapitalismens avskaffande är en förutsättning för jämlikhet mellan könen
- Demokratin är kapitalismens självklara motvikt
- USA och Storbritanniens högsta ledningar ska ställas inför en internationell krigsförbrytardomstol
- Vi ser positivt på vänstervridningen som sker i Latinamerika


Uppenbarligen ska kapitalismen avskaffas. Jag ser fram emot de konkreta förslagen. Synen på demokrati är hämtad direkt från högsta Sovjet. Kapitalism är motsats till demokrati och demokrati förutsätter socialism. Kapitalismen är uppenbarligen så ond att den även ska lastas för ojämlikhet mellan könen. Stor kraft läggs på att hata USA och andra västländer. Någon kritik av vänsterdiktaturer finns dock inte. Däremot är SSU positiva till vänstervridningen i Latinamerika. Det måste vara Venezuelas president Hugo Chávez som är den stora förebilden. Det är logiskt för han styr exakt enligt SSU:s regelbok. Att de unga är vår framtid är en kliché som är lika smörig som sann.


S bekänner färg om jobben

image60Sedan Mona Sahlin tillträdde som partiledare för socialdemokraterna har hon talat mycket om självrannsakan och förnyelse. Efter ett katastrofval är det en klok strategi. Det vet vi i moderaterna. Dessvärre har beskeden om socialdemokraternas nya vägval lyst med sin frånvaro.

Ett av huvudskälen till moderaternas framgång var jobbpolitiken. Egentligen är inte receptet så märkligt. Det handlar om sunt förnuft. Vi gör det billigare och enklare att anställa. Vi gör det mer lönsamt att arbeta. Vi stimulerar på olika sätt utbildning, risktagande och entreprenörskap.

Socialdemokraterna har tillsatt ett rådslag för jobb som leds av riksdagsledamoten Luciano Astudillo. Äntligen får vi ett besked om vad vi kan vänta oss från våra politiska motståndare. Astudillo redovisar en sund analys om att otrygghetsgapet mellan att gå från löntagare till företagare är för stort.

Det är dock ofattbart hur socialdemokraterna kan utgå från den kloka analysen och föreslå samma medicin som skapat ett enormt utanförskap i Sverige. Deras förslag är, hör och häpna, att staten ska inrätta ett riskkapitalstöd.

För den som inte förstår vad detta är kan jag förtydliga - ytterligare ett bidrag. Ytterligare ett bidrag som inte går till de som verkligen behöver samhällets stöd. Skattebetalarnas pengar ska alltså gå till att stötta risker som uppenbarligen är så riskfulla att inte de vanliga (privata) låneinstituten vill ge sitt stöd.

Hela idén ter sig så stollig att man tar sig för pannan. Det finns dock en logik om man granskar Luciano Astudillos bakgrund. Han har varit en ledande företrädare för SSU i Skåne. Ett distrikt som föreslagit förstatligande av banker och försäkringsbolag. Ren och skär kommunism. Är det detta vi har att vänta av Sahlins förnyelse?

Valfriheten ska öka i Solna

image58För ett antal år sedan införde de borgerliga partierna i Solna rättighet att välja förskola. Samtidigt har kommunen skyldighet att erbjuda en plats inom fyra månader. När denna rättighet och skyldighet kombineras uppstår problem. Vissa tolkar regelverket som om man inom fyra månader får plats på exakt den förskola man vill. Så enkelt är det dessvärre inte.

Jag har tidigare skrivit om den explosionsartade utvecklingen av antalet barn i Solna. På sex år har antalet barn i förskoleålder ökat med en tredjedel. Jättehärligt, men en enorm utmaning. Vi har byggt 620 förskoleplatser på drygt tre år. Byggtakten kommer även fortsättningsvis att vara hög.

Dagens Nyheter har idag en artikel om bristen på valfrihet, bland annat i Solna. Det är inte många år sedan moderaterna slogs stenhårt för valfriheten. Socialister, ivrigt påhejade av media, målade upp skräckscenarios om allt hemskt som valfriheten skulle leda till. Därför blir jag glad när media kritiskt granskar kommuner utifrån hur mycket valfrihet som erbjuds.

DN:s reportage saknar inte relevans. Valfriheten är begränsad idag eftersom trycket på förskolorna är massivt. Eftersom valfrihet är en grundbult i moderat politik är vi inte nöjda med dagens situation. En lösning på problemet är att överproducera förskoleplatser. Det skulle kosta massor av medborgarnas pengar. Lösningen vi nu arbetar på är smartare än så.

Idag gäller de fyra månaderna som planeringshorisont för såväl familjen som för staden. Det säger sig själv att det är svårt att ge valfrihet med så tajta marginaler. Därför ändrar Solna stad kösystemet. Tanken är att man via stadens hemsida kan anmäla sig till en förskola så fort barnet har ett personnummer. På hemsidan ska det gå att utläsa prognostiserad kötid. På så sätt får både familjen, staden och de fristående förskolorna tid att planera.

Den som väljer att anmäla sig fyra månader innan kommer ha fortsatt svårt att få precis det man vill, men för dem som planerar i god tid kommer valfriheten att ha ett verkligt innehåll.


Rätt att flytta mobbare

Skolan är elevernas arbetsplats. Där förväntas barnen arbeta hårt för att nå kunskapsmålen. Då måste skolan vara trygg och inspirerande. Så är det dessvärre inte alltid. Toleransen för vad som accepteras på skolorna skiljer sig ibland jämfört med andra arbetsplatser. Detta måste förändras. Ett sätt är att agera kraftfullt mot mobbare.
 
Mycket energi och uppmärksamhet ägnas åt att förändra mobbarens beteende. Det är naturligtvis bra. Viktigare ändå är att vi skyddar alla andra elever. Ingen människa ska behöva leva med hot, kränkningar eller otrygghet. Det duger inte att se mellan fingrarna och vifta bort konflikter med att "så gör barn".

I Nya Wermlands Tidningen kan man läsa om en elev som tejpade fast och förnedrade en klasskamrat. Efter tre månader beslutade man att flytta mobbaren. Helt rätt men alldeles för sent. Före flytten har man försökt med medlingsmöten och en stödperson i klassen. Ambitiöst men troligen helt obetydligt för den stackars elev som blivit kränkt.

Det måste vara tillåtet att klä sig fult

På Vallbergaskolan i Laholm har en kille blivit avstängd från matsalen i två dagar på grund av att byxorna hänger ner över baken. Där måste väl ändå gränsen för vad som är rimligt ha passerats? Självklart ska det vara ordning och reda i skolan men det måste handla om att eleverna ska ha ett respektfullt beteende.

Kanske börjar jag bli gammal men visst ser det bedrövligt ut när halva rumpan hänger ut. Det betyder inte att man ska förbjuda det. Det måste vara tillåtet att klä sig fult. Vill vi att eleverna ska visa respekt måste vuxenvärlden göra detsamma mot eleverna. Tack och lov verkar både politikerna och förvaltningen i Laholm vara på samma linje. Vallbergaskolan lär få en tillrättavisning. Läs gärna mer på Hallandsposten (där jag stulit bilden).

I trygghetsnarkomanernas land

Idag har jag deltagit i trygghetsrådets konferens. Politiker och tjänstemän från ett flertal av stadens nämnder och förvaltningar medverkar. Detta för att kunna arbeta med trygghetsfrågorna på bred front. På förmiddagen fick vi höra på två föredrag som båda var mycket intressanta. Det första hölls av Robert Ekman, docent vid Karolinska institutet och sakkunnig i systematiskt säkerhetsarbete på Räddningsverket. Han talade om vad Safe Community är. Solna stad har för avsikt att ansöka om att bli en Safe Community. Det innebär att man måste leva upp till ett antal trygghetsaspekter.

Det andra föredraget hölls av David Eberhard (bilden) som är författare och sektionschef för psykakuten på S:t Görans sjukhus. Han vänder verkligen upp och ner på föreställningarna om trygghet. David Eberhard har skrivit en uppmärksammad bok som heter "I trygghetsnarkomanernas land". Han menar att vårt överdrivna behov av trygghet och kontroll i praktiken gör oss allt räddare och närmast livsoförmögna. Själva staten har drabbats av panikångest och torgskräck. Boken ligger definitivt näst på kö. Den killen var verkligen en frisk fläkt.

Nu på kvällen har jag också deltagit på Moderaternas Huvudstasektions årsmöte. En välbesökt tillställning med trevliga människor. Extra trevligt att en av Solnas moderata riksdagsledamöter, Karl Sigfrid, talade. Sektionens ordförande, Suzanne Holtzberg-Anderlid, omvaldes. Hon lovade full fart vilket lovar gott.

Satsning på de små barnen

image53Förskolan har under ett antal åt utvecklats från ren barnpassning till en pedagogisk verksamhet. Det är mycket bra. Förskolan har exempelvis fått en egen läroplan. Under ingen annan period i livet är människan är lika mottaglig för lärande som under förskoleåldern. Jag har vid ett par tillfällen haft förmånen att lyssna på föredrag med den erkände hjärnforskaren Hugo Lagercrantz. Han slår fast att fönstret för språkinlärning står vidöppet när barnen är två till tre år gamla.

DN-debatt idag skriver alliansens partiledare om satsningarna på familjepolitiken. En del av denna handlar just om hur förskolan bättre kan utgå från barnens möjligheter att lära. Redan tidigare har regeringen aviserat att den allmänna förskolan ska utökas till att även omfatta treåringar. Nu kommer även den särskilda förskolelärarutbildningen att återinföras. Den upplöstes 2001 vilket resulterat i en stor brist på högskoleutbildad personal. I läroplanen ska det pedagogiska uppdraget stärkas med tydligare mål. Förskolan blir egen skolform vilket innebär att tillsynen blir liknande som för övriga skolsystemet. Förskolechefen ska likställas med skolans rektor och en satsning på fortbildning av förskolelärare ska genomföras.

Solnas skolor ska till toppen

image52I fredags kom skolverkets rapport som granskar Solnas skolor. Den innehåller en hel del kritik. Det är utmärkt. Bara om vi vågar se brister kan vi arbeta konstruktivt för en allt bättre skola i Solna. En sak måste dock slås fast - kritiken riktar sig inte mot några politiska beslut. Tvärtom ser jag de reformer vi påbörjat eller planerar som svar på mycket av kritiken. Detta gäller inte minst en tätare, mer öppen och vassare kvalitetsgranskning. Vår skolpolitik ligger stenhårt fast. Däremot måste vi se till att verksamheten börjar leverera resultat.

Kritiken kan enkelt delas in i tre delar. För det första kritiseras en del rutiner ute på skolorna. En hel del av de frågorna är redan hanterade eller kommer enkelt att hanteras inom kort. För det andra finns det kritik där vi inte har riktigt samma bild som Skolverket. Där måste staden bli bättre på att beskriva vad som faktiskt sker. Exempelvis kritiseras vi för att inte ge förskoleplats i tid. Detta har hänt vid några få tillfällen trots att antalet barn i Solna ökat explosionsartat.
 
För det tredje kritiseras resultaten. Det är här den största utmaningen finns. I huvudsak slår Skolverket ner på andelen elever som inte når målen. Dessa resultat är inte någon nyhet, men måste förbättras. Samtidigt är trenden att meritvärdena ökar. Sammantaget kan man säga att elevernas kunskaper sakta men säkert ökar, men alldeles för långsamt.

Inom tre månader ska staden svara på Skolverkets kritik. Det kommer med andra ord att ske ett gediget arbete framöver för att åtgärda brister och få en ny skjuts framåt på verksamheterna.

image51
Blå stapel:
Solnas genomsnittliga meritvärde i förhållande till förväntat resultat (noll på den vänstra axeln).

Grön stapel:
Andelen elever som uppnått målen i förhållande till förväntat resultat (noll på den vänstra axeln).

Röd linje:
Solnas ranking baserat på meritvärdet i jämförelse med landets kommuner (högra axeln).


Två år sedan Gustâv lämnade oss

image50Idag lägger vi en krans på Anders grav för att hedra hans minne. Det är två år sedan min forne chef och Solnas borgmästare Anders Gustâv gick bort. Tiden har både gått fort och långsamt sedan dess. Ibland kan jag nästan höra hans harklande och grymtande i korridorerna. Ibland, när jag funderar över något bekymmer, kan jag se honom framför mig med sitt sneda leende. Han river av någon av sina träffsäkra och avslöjande kommentarer. Att ha haft förmånen att arbeta som Anders Gustâvs politiska sekreterare i sex år sätter sina spår.

För Anders fanns det bara ett läge - full fart framåt. De dagar när allt var kaotiskt och journalisterna var på jakt var Anders strategisk, glimrande och helt i balans. Andra dagar då det var lugnare höll han på att bli tokig av rastlöshet. De dagarna lyckades han ofta göra oss andra lika tokiga. Anders ställde mycket höga krav på sig själv, och på människorna kring honom.

Solna har enormt mycket att tacka Anders Gustâv för. Det var han som ledde Solna till toppen. Anders höll ett högt tempo. Allt för högt visade det sig. Vi som nu jobbar vidare för Solnas bästa har all anledning att reflektera över allt vi lärt av Anders. Hans målmedvetenhet, tydliga ledarskap och ambitioner har gjort avtryck på oss. Förhoppningsvis har vi också lärt oss att man måste vårda sig själv. Om man kör på i full fart utan att någonsin stanna upp kan allt vara över alldeles för tidigt.

Polisen ska inte bestämma när jag får dansa

image49Dagens utspel på Brännpunkt av åtta närpolischefer i Stockholm väcker flera tankar. Deras förslag är att alla krogar ska tvingas att stänga klockan 03:00. För det första är det min bestämda uppfattning att människors frihet är oerhört värdefull. Därför är det fel att över huvud taget ha regler om när krogar ska stänga. Vill man ha öppet dygnet runt ska det vara tillåtet. Tillståndet ska dock ta hänsyn till omgivande faktorer som till exempel boendemiljö.

För det andra måste Sveriges huvudstad få bli en pulserande metropol. Ett rikt kultur- och krogliv är oerhört betydelsefullt för hela storstaden. Ett skäl poliserna framför är att det är jobbigt att arbeta natt. Det kan väl knappast vara ett hållbart argument. Duktiga poliser ska ha bra betalt och tuff arbetsmiljö ska synas i lönekuvertet. Det är dock en helt annan fråga.

Poliserna framför att det uppstår problem när krogarna stänger. Tror någon att de problemen minskar av att man stänger tidigare. Då kommer ännu fler att lämna krogen samtidigt. Jag är helt övertygad om att det leder till ännu fler bekymmer. Dessutom lär man aldrig få tag på en taxi.

Den grundläggande liberala tesen är att alla människor har rätt till liv, frihet och egendom. Det innebär att alla får göra som de vill så länge man inte kränker någon annans rättigheter. Denna vackra ideologi känns extra relevant att försvara när uniformerade personer vill begränsa människors frihet.

Beslut om ny skola i Sundbyberg

image49
Ett litet sidouppdrag jag har är att vara ledamot i Studieförbundet Medborgarskolans regionstyrelse i Stockholms län. På kvällens sammanträde beslutades att starta en ny grundskola i Sundbyberg. Medborgarskolan, som är en ideell organisation, består av flera olika delar. Kulturama är en egen avdelning som bedriver grundskolor, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är just Kulturama som nu ska starta en grundskola med inriktning dans, musik, sång och bild & form. Starten sker höstterminen 2008 med intagningar till årskurs 4, årskurs 6 samt årskurs 7. När skolan är fullt utbyggd ska den inrymma cirka 360 elever.

Det är trevligt att få bidra till att Solnas evigt röda granne nu får en fristående skola. I Solna driver Medborgarskolan sedan några år Spanska skolan på Västra vägen.

Barn- och utbildningsnämnd på Alfaskolan

image47Månadens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden hölls på Alfaskolan i Solna. Vi strävar efter att lägga sammanträdena ute på skolor och förskolor. Därmed får nämnden bättre kännedom om de verksamheter de har ansvar för. Detta sammanträde pågick i nästan fem timmar om man räknar in de förmöten majoriteten och oppositionen har. Det var inte direkt fler ärenden än vanligt, utan snarare ärenden som krävde djupare diskussioner. Klockan var över 22.00 när vi avslutade mötet.

Alfaskolan i Solna drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Rektorn, Henrik Lövstedt, inledde nämnden med att informera om skolan. Det är slående hur goda resultat Alfaskolan har. Meritvärdet* låg senast på 245 vilket är mycket bra. Landets snitt ligger på 207. Det gör faktiskt skolan till en av de framgångsrikaste i Sverige. Alfaskolans profil bygger på naturvetenskap. Blygsamt säger skolan att man utbildar morgondagens nobelpristagare. Cirka 30-40 procent av eleverna är av utländsk härkomst vilket effektivt krossar en och annan fördom. Rektorn slog fast att skolan har två uppdrag - att ge kunskap och att få eleverna att må bra. Allt man gör strävar mot detta.

Sammanträdets kanske viktigaste punkt var information om processen kring Hagalundsskolans nedläggning. Beslutet att stänga skolan fattades under förra året. Skälet är att allt för få elever valde skolan. I beslutet slog nämnden fast ett antal principer som förvaltningen skulle arbeta efter. Bland annat att klasser skulle hållas samman, naturprofilen skulle bevaras och att alla elever och vårdnadshavare skulle få möjlighet att framföra önskemål. Nu har alla fått information om vad som gäller inför hösten och de mottagande skolornas rektorer har hälsat nya elever välkomna. De känns som om vi lyckats genomföra en svår, impopulär men nödvändig uppgift på bästa möjliga sätt.

* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde.

Klubbslag för Solnas utveckling

image47
Kommunstyrelsens uppgift är främst att förbereda ärenden till kommunfullmäktige och verkställa kommunfullmäktiges beslut. På sammanträdet igår kväll fattades det ett stort antal beslut. Här kommer ett axplock:


- Bostadsstiftelsen Signalisten ska bygga ett sju våningar högt hus i kvarteret Turkosen, vid korsningen Hannebergsgatan/Skytteholmsvägen. Lägenheterna kommer att vara hyresrätter för 65+. Det innebär att vi skapar drygt 20 centralt belägna bostäder för våra äldre Solnabor.

- Ytterligare ett par beslut fattades som krävs för att bygga den nya stadsdelen Ulriksdal. Bland annat godkändes detaljplanen för kvarteret Kapplöpningen. Den innehåller cirka 225 bostäder, förskola och kontor mot E4:an.

- Beslut om att ta fram en ny detaljplan över Bergshamra centrum. Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse och utveckling som ska leda till en trivsammare stadsdel.

- Beslut om att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Fältet mellan Solnavägen och Västra vägen. Shellmacken är uppsagd och kommer att flyttas. Istället ska uppemot 300 nya bostäder byggas.

- Beslut om att ta fram en detaljplan för det nya Universitetssjukhuset.

- Beslut om en ny Trygghetspolicy för Solna stad. Beslutet innebär också att staden står bakom en intresseanmälan för "Safe Community".

- Beslut om en övergripande jämställdhetsplan.

Solnas framsteg ger (s) ingen ro

image45Socialdemokraternas gruppledare i Solna, Johanna Graf, förutspår kaos och otrivsel - igen. Det finns dock ingen anledning att oroa sig för den sakens skull. Hennes förutsägelser slår aldrig in. Denna gång handlar det om utvecklingen av området kring Solna station med nationalarenan och Mall of Scandinavia.

Johanna Graf anser inte att Solna ska växa eller vara värdstad för dessa fantastiska anläggningar med spännande innehåll. Skälet är att trafiklösningarna inte är tillräckliga. Nu ägnar hon sina dagar åt att kritisera regeringen för att de inte satsar tillräckligt på infrastrukturen kring Solna och Stockholmsregionen. Den kritiken för även vi i det blåa laget fram. På samma sätt som vi gjorde i årtionden gentemot den gamla röda regeringen. Då var Johanna Graf tyst som en mus.

Nu har vi en regering som lyssnar och som har förståelse för vår situation. Däremot får vi inte alltid fram alla de investeringar som vi önskar. Det vore nog konstigt. En hel del är dock på gång som Johanna Grafs gamla regering inte mäktade med. Vad Johanna Graf inte inser är att vi genom satsningar framåt skapar underlag för genomgripande investeringar i spår och vägar. Genom satsningarna på Karolinska och Norra station får vi en tunnelbana från Odenplan. Genom nationalarenan får vi tvärbanan till Solna station etc.

Stockholmsregionen måste få växa. Vill vi ha tillväxt och arbetstillfällen går det inte att blicka bakåt. Om man då ska satsa på spännande saker som nationalarenan och Mall of Scandinavia finns det ingen bättre placering. Här finns redan en knutpunkt av kommunikationer. Dessutom är området idag sunkigt och trist. Nu investerar näringslivet miljarder i att skapa Skandinaviens hetaste område för upplevelser och shopping.

Borta bra men hemma bäst

image45Efter tre dagar på rikskonferensen i Göteborg är det skönt att komma hem till familjen igen. Det har varit intressant, lärorikt och mycket trevligt. Seminarierna var i huvudsak givande och Fredrik Reinfeldts tal lovade gott. Festen på fredagskvällen var toppen. Bra musik och trevliga människor. Några timmars sömn ytterligare hade inte skadat. Nåväl - ibland får man festa till det. Dessutom sov jag som ett barn på tåget hem. Det var tur det för när jag kom hem var det full fart på min underbara dotter.

Imorgon är det dags att ta sig an en ny spännande vecka. Då väntar bland annat kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd och redovisning av Skolverkets inspektion av Solnas skolor. Om detta lär jag återkomma. Redan imorgon bitti är det dock dags för det mest spännande mötet. Då ska vi på dotterns första utvecklingssamtal på förskolan.

Solna sticker ut i Göteborg

image42image41Här på rikskonferensen i Göteborg sticker Solna ut. Utöver åtta engagerade Solnapolitiker kommer många av tjänstemännen från moderaternas riksorganisation från Solna. Alla är mycket tydliga om var Sveriges välstånd skapas :-)

I mässhallen finns ett stort antal utställare från intresseorganisationer, fackförbund m.m. Företaget JCDecaux har denna trevliga annonstavla som utställningsexempel. Lars-Erik Salminen är moderat borgmästare i Solna för den som inte visste det.

Solna syns också tydligt i Moderata Ungdomsförbundets monter.

image43

Fria kommunala skolor

image40Mitt första seminarium på moderaternas kommunala rikskonferens handlade om fria kommunala skolor. Seminariet leddes av två starka moderata skolpolitiker Maria Stockhaus, kommunalråd från Sollentuna och Mats Gerdau, riksdagsledamot från Nacka. Med på seminariet var också Lars Flodin från Sveriges skolledarförbund och Eva-Lis Preisz från Lärarförbundet.

Politiker ska inte detaljstyra skolan. Den uppfattningen delar de borgerliga partierna med de fackliga företrädarna. Enkelt uttryckt ska politiken sätta tydliga mål, fördela pengar och följa upp och utvärdera kvaliteten. "Hur"-frågorna sköts bäst av professionen. En framgångsfaktor för skolan är hur fri den är. Det skriver de flesta under, åtminstone så länge man inte talar om konkreta saker.

Frihet för en skola innebär bland annat att över- underskott följer med över budgetår. Städning, skolbespisning, lokalfrågor, investeringar, löner och personalfrågor är annat som skolan bättre styr över själv. Att en skola själv ska kunna anställa personal är rimligt, men det innebär också att man får ta ansvar för friställande av personal om det är nödvändigt. När man når denna konkreta nivå står borgerligheten ensam. På dagens seminarium blev jag dock både glad och överraskad av att Lärarförbundets ordförande öppnade dörren för denna typ av åtgärder.

Att fria skolor har bättre förutsättningar att ge eleverna en god skolgång med fokus på kunskapsförmedling styrks av docent Lennart Grosin vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Han har forskat kring vad det är som skapar en bra skola. I sammanfattningen av hans forskningsrapport om framgångsrika skolor kan man läsa följande:

"Prioritering av skolans kunskapsmål; ett tydligt och pedagogiskt ledarskap som prioriterar skolans kunskapsmål och syftar till att öka lärarnas förmåga och möjligheter att bedriva god undervisning; samarbete mellan skolledning och lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran; höga förväntningar på ele­verna med utgångspunkt från att alla är lär­aktiga samt att skolans och undervis­ningens kvalitet är avgörande för elevernas resultat; uppmuntran och belöning för bra arbete; utvärdering av kunskaper; gemensamma sociala spelregler, ordning och reda utan förtryck; positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och ömsesidigt förtroende och där lärarna uppträder som förebilder och auktori­teter och lägger sig vinn om att skolan skall tillgodose också elevernas mänskliga behov. Beträffande undervisningsmetoder har man kunnat konstatera stor flexibilitet samt en koncen­tration till ett begränsat antal teman under lektionerna, betoning av ämneskunskaper, interaktion mellan läraren och hela klassen kombinerat med indivi­dua­lisering där hänsyn tas till elevers kunskapsnivå. Undervisningen inriktas på såväl baskunskaper som problemlös­ning och förståelse samt att eleverna skall kunna se sammanhang."

Det är ljuva ord som ligger helt i linje med den moderata skolpolitiken.


2000 moderater - med sikte på framtiden

image39Idag inleddes moderaternas kommunala rikskonferens i Göteborg. Nästan 2000 moderater från hela landet har samlats på Svenska mässan. Konferensens syfte är att lyfta de kommunala frågorna. Företrädare från, i stort sett alla, landets kommuner får möjlighet att utbyta idéer och få helt nya på över 50 olika seminarier.


Konferensen inleddes av moderaternas partisekreterare Per Schlingmann. Han talade en del om vad den borgerliga regeringen åstadkommit så här långt.  Framför allt talade han om utmaningarna för framtiden. Det är befriande att Sverige har en regering som vågar se och tala om brister. En regering som utgår från människors verklighet. Det är nytt i Svensk politik.


Jag kommer delta på fyra olika seminarier:

  • Fria kommunala skolor - vägen till mer framgångsrika skolor
  • Skapande skola - från vision till verklighet
  • Öppna jämförelser - Vad får medborgarna för pengarna?
  • Pedagogik i förskolan

SvD:s oklyftiga klyfttolkning

image38I Svenska Dagbladet kan man idag läsa rubriken "Klyftor i vården ökar". Bakgrunden är landstingets reform Vårdval Stockholm* som innebär fri etableringsrätt. Den vårdgivare som söker och får auktorisation från landstinget har rätt att välja var han eller hon vill öppna mottagning. Ett av huvudsyftena till reformen är att öka tillgängligheten till vården.

I Stockholms län finns idag 179 husläkarmottagningar. Under året öppnar inte mindre än 40 nya vårdcentraler. Antalet vårdcentraler ökar därmed med cirka 25 procent på ett år. Det innebär att konkurrensen, valfriheten och tillgängligheten ökar. Är man inte nöjd med en vårdgivare är det enkelt att lista sig hos en annan. Den fria etableringsrätten kommer leda till att mottagningar öppnar där vårdbehoven finns. I stort sett alla i länet har ett 50-tal vårdgivare att välja mellan inom en halvtimmes resa.

Svenska Dagbladet väljer dock att lägga sitt journalistiska fokus på något helt annat. De har gjort en granskning som visar att de flesta vårdmottagningarna har öppnar i områden där medelinkomsten är hög. Vad säger då detta om reformen? Eftersom vi har en skattefinansierad sjukvård kan det knappast handla om medborgarnas inkomster. Det handlar snarare om att vårdbehoven i dessa områden bedöms vara stora av vårdgivarna. SvD definierar detta som att klyftorna ökar. Ett ytterst märkligt resonemang.

* Vårdval Stockholm omfattar vårdcentraler (husläkarmottagningar), barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, fotsjukvård och logopedi.

Mall of Scandinavia

image36
Om bara fyra år kommer Skandinaviens största köpcentrum stå klart i Solna. Detta är en del av utvecklingen av området kring den nya nationalarenan. Unibail-Rodamco, som även äger Solna centrum, har köpt rättigheten att bygga anläggningen. Under uppförandet skapas 1500 arbetstillfällen. När allt står klart blir det mellan fyra och fem tusen arbetsplatser. Antalet besökare till de cirka 230 butikerna beräknas bli 15 miljoner per år.

Läget för det nya köpcentrumet är bästa tänkbara. Kommunikationerna är mycket bra och blir ännu bättre när tvärbanan färdigställs. Kopplingen till den nya arenan  skapar stora möjligheter att kombinera shopping, restauranger, hotell och upplevelser. Mall of Scandinavia kommer attrahera människor från hela regionen och även locka mängder av turister till Solna. Det är fantastiskt spännande att leva och verka i Solna!

Gymnasiaavtalet i hamn 2

image37Radio Stockholm har intervjuat gymnasienämndens ordförande i Värmdö, Elisabet Dingertz (m) och undertecknad om samverkansavtalet för gymnasieskolan. Lyssna på inslaget här.

Gymnasieavtalet i hamn

image34I närmare ett decennium har borgerliga krafter i stockholmsregionen arbetat för fritt val av gymnasium mellan länets alla 26 kommuner. Sedan ett år tillbaka har jag förtroendet att vara ordförande i Kommunförbundet Stockholms läns utbildningsberedning (KSL). Det har därför ytterst varit mitt ansvar att försöka få fram ett avtal mellan kommunerna. Målet är att samtliga 26 kommuner samverkar kring alla 17 nationella program. Det skulle innebära att alla elever i regionen söker i första hand till alla skolor. Betyg blir urvalskriteriet vilket innebär att alla elever kan ta sig in överallt på egna meriter. Stor valfrihet i en region med ett enormt varierat utbud av program och inriktningar!

Under de senaste månaderna har det varit en hel del turbulens kring detta samverkansavtal. Det kan därför finnas anledning att beskriva vad som skett och hur resultatet blivit. Det är av betydelse att förklara vad KSL i grunden är. KSL är en medlemsorganisation för länets kommuner. KSL agerar på uppdrag av kommunerna och samverkan sker mellan 26 suveräna medlemmar. Det är därmed inte genomförbart, eller för den delen önskvärt, att en majoritet av kommunerna kör över en minoritet. Alla måste vara med av egen vilja.

Vid ett flertal tillfällen under flera år har länets kommuner fått yttra sig om viljan kring att samverka om gymnasieskolan. Enkelt uttryckt har 25 länskommuner (oavsett politisk majoritet) varit positiva medan Stockholms stad har varit kritiska. Skälet till detta har varit att man sett en risk att Stockholms egna elever konkurreras ut av elever från andra kommuner.

Under 2007 gjordes en ny förfrågan. Då visade det sig att Stockholms stad svängt och var positiva till samverkan kring alla program utom samhälle och natur. Sex södertörnskommuner meddelade att de var villiga att samverka under förutsättning att alla var med och att alla program var inkluderade. Därmed togs ett avtalsförslag fram. Dessvärre under viss tidsmässig press. Detta avtal undertecknades av 20 kommuner med enda begränsningen att Stockholms stad undantog samhälle och natur. De sex södertörnskommunerna tecknade sinsemellan ett eget avtal.
image36
Allt var klart strax innan årsskiftet vilket var nödvändigt för att ansökningsprocessen skulle fungera.  Någon vecka in på det nya året inträffade två saker. För det första insåg vi att avtalet motverkade sitt syfte för elever från Sundbyberg som vill gå natur. Regelverket för gymnasieskolan säger att en elev söker i första hand om den egna kommunen inte har det sökta programmet. Sundbyberg har inte naturvetenskapsprogrammet så eleverna därifrån har tidigare sökt till Stockholms stads skolor i första hand. Genom avtalet försvann denna rätt eftersom programmet finns inom Sundbybergs nya avtalsområde. Detta problem hanterades inom några dagar genom att Stockholms stad och Sundbyberg gjorde en överenskommelse som bibehöll elevernas rätt att söka till Stockholms stads skolor i första hand.

Det andra som inträffade var mer bekymmersamt. Värmdö kommun konstaterade plötsligt att den tjänsteman som undertecknat avtalet inte var behörig och att kommunen inte var intresserad av att samverka kring samhälls- och naturvetenskapsprogrammen. Deras skäl var Stockholm stads undantag och att Värmdös gymnasium märkligt nog ligger vid Gullmarsplan i Stockholm. En närmast bisarr situation uppstod. Det fanns ett juridiskt bindande avtal, undertecknat två veckor tidigare, som en medlemskommun inte längre ville ha. Detta samtidigt som ansökningsperioden till gymnasiet påbörjats.

image35Från KSL:s sida var vi tydliga med att avtalet är mellan 20 kommuner och att KSL inte är en avtalspart. Vill en part omförhandla måste detta ske gentemot de övriga 19 parterna. Däremot ansåg vi att KSL skulle bistå Värmdö. Det är inte någon framgångsrik strategi att med tvång få en medlemskommun att vara med på ett avtal. KSL:s och mitt huvudfokus är att vårda det avtal vi nu har för elevernas bästa.

Värmdö kommun skickade därmed ut en begäran till de övriga 19 kommunerna om att få undanta samhälls- och naturvetenskapsprogrammen. Denna begäran bifölls av 16 kommuner. Nacka och Huddinge sa nej. Sigtuna sa ja under förutsättning att alla andra kommuner gjorde detsamma. Därmed är det tre kommuner som inte biföll Värmdös begäran. Detta innebär att eleverna från Värmdö, Nacka, Huddinge och Sigtuna söker i första hand till Värmdös gymnasium. Alla andra söker i andra hand. Nu är alla kommuner överens om hur avtalet ska tolkas och vad som gäller framöver.


Trots alla dessa turer och bekymmer är det viktigt att framhålla vilken enorm framgång detta avtal är. Vinnarna är alla de elever som nu har fått tillgång till det fantastiska utbud av gymnasieprogram och inriktningar regionen tillhandahåller. Nästa steg är att påbörja förhandlingarna inför nästa år Jag kommer fortsätta att kämpa för en gymnasieregion där alla kommuner och alla program ingår.


Moderaterna i Råsunda

image32Moderaterna i Råsunda genomförde på måndagskvällen sitt årsmöte. Den sittande styrelsen, med ordförande Per Stockhaus i spetsen, fick förnyat förtroende. För andra året i rad fick jag det ärofyllda uppdraget att tala. Temat var inte oväntat skolpolitik i Solna. Jag berättade om hur förskolan och skolan i Solna ser ut idag och den politik majoriteten har för framtiden. Deltagarna bidrog med en hel del frågor och synpunkter. Därmed blev kvällen mycket givande.

Bli medlem i moderaterna
Moderata Samlingspartiets ideologi en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet. Det är partiets medlemmar som förvaltar, förädlar och förnyar detta idéarv. Moderaterna i Solna är en förening med cirka 800 medlemmar. Föreningen är indelad i fyra sektioner, varav Råsunda är en, som har till uppgift att bevaka lokala frågor och arrangera aktiviteter.

Delar du moderaternas grundsyn är du varmt välkommen att bli medlem. Oavsett om du endast vill vara stödjande medlem eller om du är intresserad av att arbeta för moderaterna är du varmt välkommen. Alla krafter behövs för att gemensamt utveckla Sverige och Solna. Det finns flera sätt att bli medlem:

1. Ring telefonnummer 0939-100 30 00. Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. Tänk på att först fråga den som betalar telefonräkningen om lov.

2. Att betala via kontokort är av tekniska skäl inte möjlig just nu. Du kan istället använda dig av vår betaltelefon eller skicka ett mail till info@moderat.se så skickar vi ett inbetalningskort. Du kan också sätta in 100:- på postgiro 29 59 58-3 ange då namn, adress, telefon och ev. e-postadress samt om du vill vara medlem i partiet eller MUF.


Besök på förskolan Juvelen

image28Förskolan Juvelen: Christina Sandberg arbetslagsledare, Cecilia Strömberg förvaltningschef, Kerstin Alfredsson förskolechef och jag. Förskolan har totalt fem avdelningar om man räknar med annexet Diamanten.På en höjd bakom Pingstkyrkan på Råsundavägen ligger förskolan Juvelen. Det första man möts av en en magnifik, kuperad och vacker gård. Ute på gården finns flera olika ställen där barnens kreativitet kan flöda. En eka ligger vackert i en dunge och det finns en liten affär där man säkert kan köpa sig en kotte eller två. Med hjälp av en förälder har man byggt en klättervägg. Här finns fantastiska möjligheter att träna grovmotoriken. Gården som helhet bjuder in till att utforska naturens mysterier.

Förskolans pedagogiska ide bygger på Reggio Emilia. Det innebär, enkelt uttryckt, att man utgår från barnets styrkor, intressen och lust att lära. Inne på förskolan är väggar och tak fyllda av barnens skapande. På det sättet bekräftas att det barnen gör är viktigt.

   

RSS 2.0